Re-Born

soubor rekreačních objektů z námořních kontejnerů

Re-Born
Projekt:2015-16
Realizace:2016-18
Zastavěná plocha:193 m2
Obestavěný prostor:551 m3


Lokalita
Stavba je situována v rámci rozsáhlého komplexu zemědělských pozemků a rybníků bývalého hospodářského dvora a zámku na východní straně intravilánu obce, od kterého je oddělena částečně dochovaným zámeckým parkem, s převážně východní orientací do údolí a natočením směrem k vrchu Blaník v dálkovém pohledu.

Zadání
Stavba pro rodinnou rekreaci vytvořená z námořních přepravních kontejnerů.

Architektura
Dva bloky / objekty, umístěné v místě bývalého vepřína, jsou vytvořené spojením vždy trojice námořních přepravních kontejnerů. Severní objekt (společenský) má z exteriéru přiznaný povrch přepravních kontejnerů ze kterých je sestaven, doplněný vyřezanými otvory oken a francouzských dveří. Jižní objekt (obytný) je z exteriéru upraven nástřikem z PUR pěny s vyřezanými otvory oken, francouzských a vstupních dveří.
Fasády přecházejí bez výraznější atiky do plochy střechy která je proražena kruhovými vypouklými světlíky prosvětlujícími prostory v hloubce dispozice objektů.
Oba objekty jsou spojeny dřevěnou pobytovou terasou, která je ve své západní části mezi objekty částečně zastřešena stříškou z trapézového plechu vyříznutého ze stěn použitých kontejnerů.

Konstrukce a technologie
Stavba je založena na pasech z prolévaných beton. tvárnic, nosné svislé konstrukce jsou tvořeny nosnou konstrukcí přepravních kontejnerů opláštěnou trapézovým plechem a kontaktně zateplenou, střešní konstrukce je řešena analogicky.
Objekt společenský – konstrukce je tvořena nosnou konstrukcí přepravních kontejnerů ošetřenou protipožárním nátěrem a opláštěnou trapézovým plechem doplněná typovými ocelovými nosnými prvky v místech otvorů. Konstrukce je z interiérové strany zateplena minerální vlnou v podpůrném roštu a ukončena pohledovou vrstvou z desek CETRIS. Analogicky je provedena i střešní / stropní konstrukce.
Objekt obytný – konstrukce jde tvořena nosnou konstrukcí přepravních kontejnerů ošetřenou protipožárním nátěrem a opláštěnou trapézovým plechem doplněná typovými ocelovými nosnými prvky v místech otvorů. Konstrukce je z exteriérové strany zateplena nástřikem z PUR pěny v barvě odpovídající barvě rámů oken. Analogicky bude provedena i střešní / stropní konstrukce.
Objekt využívá vlastního zdroje vody z původní studny v zámeckém parku. Každá část má vlastní jímku na odpadní vody, ale v budoucnu půjde do přírodní čističky. Podlahové vytápění je řešeno pomocí tepelných čerpadel doplněných krbovými kamny a krbem s grilem a ohništěm.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Paráda
VIT BLAHA
03.04.19 02:54
Cena
Karel Červený
04.04.19 10:12
odpověď Cena
23.04.19 01:56
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od NEDVEDARCHITEKTI