Rathaus Galerien

Rathaus Galerien
Spolupráce: RPM Architekten
Adresa: Maria-Theresien-Strasse 18, Anichstrasse 8, Innsbruck, Rakousko
Investor:Město Innsbruck a Rathauspassage GmbH
Projekt:1997
Realizace:2000-04
Užitná plocha:48000 m2
Zastavěná plocha:13400 m2
Plocha pozemku:35000 m2
Obestavěná plocha:181000 m3


Přestože Perrault navrhl do centra novou dominantu s neobvyklým výhledem na celé město, není odnikud vidět, neruší reliéf a nástup do ní je neutrální až nudný. Vše zajímavé se odehrává uvnitř a je skryto v zadních dvorech. Insbruck získal moderní správní centrum, které odpovídá významu hlavního města Tyrolska. Vedlejším produktem bylo, že se podařilo zacelit ránu přímo v srdci města v podobě nezastavěných parcel. Mezera mezi stávající radnicí a Fallmerayerstrasse byla z východu uzavřena sedmipodlažní kancelářskou a správní budovou. Na severní straně definuje prostor náměstí Adolfa Pichlera šesti podlažní hotel. Pod všemi těmito domy probíhá pasáž. V místě průniku obou pasáží vyrostla nová dominanta - 37-metrová kampanila. Z nejvyššího patra se naskýtá nové 360° panorama na město. 18 metrů vysoký hotel zapadá do okolní zástavby a více než prostorotvorným účinkem je zajímavý z hlediska použití moderních materiálů (3000 m² transparentní tep. izolace Okalux). Nad celým komplexem byl položen zelený koberec. Nejen jako náhrada zeleně původní, ale i k povýšení kvality místa. Ne všechny plochy jsou veřejně přístupné. Do těch přístupných byly začleněny opravdu velkorysé truhlíky pro vzrostlou zeleň. Také vnitřní dvůr, kam se dostaly další kavárny a restaurace, byly zatravněny.
Plochy pro chodce i automobily na "novém" náměstí Adolfa Pichlera byly homogenně vydlážděny přírodním kamenem a některé plácky ozeleněny stromy. Stromy svými korunami zelené ostrůvky uzavřou a vytvoří tzv. zelený oblak. Tak vznikne kompaktní zelená mnohovrstevnatá plocha, která proniká všemi oblastmi projektu na různých úrovních a vytvoří "teplou" fasádu. Veřejně přístupná věž, Belvedere, kavárny na terasách a balkony hotelových pokojů vytváří obraz třídimenzionální zahrady. Bohužel si tento záměr budeme moci plně vychutnat až za několik let, ne-li desetiletí. Rozmanitost funkcí a nabídek tvoří z budovy opravdové centrum, kde se střetávají odlišní návštěvníci, kteří mohou a musí užívat budovu v rozmanitých situacích a úrovních. Dům nefunguje jako většina podobných center pouze k nakupování.
Aby mnohodílní komplex presentoval ruku jediného architekta, potřeboval sjednocující "oblek". Přestože si jednotlivé budovy zachovaly svou identitu, bylo použito stejných fasádních prvků. Fasáda hotelu je strukturována podle členění jednotlivých pokojů, správní budova podle dispozic kanceláří. Každé z těchto využití má vlastní specifika, proto byly fasády upraveny těmto požadavkům. Okna kancelářského křídla jsou otevíratelná a stínící posuvné prvky na fasádě mají zabránit nepříjemným odrazům na obrazovkách monitorů. Aby byla dosažena co nejvyšší možná transparentnost společně se zachováním soukromí v kancelářích, je takměř polovina fasády opatřena translucentní tepelnou izolací. Hotelové fasády mají nabízet výhled, atmosféru a intimitu, a proto je zasklení pokojů z velké části opakní (zvenku neprůhledné). Kvalitu a množství světla v pokojích je možné regulovat posuvnými panely ze sítí z drátů ušlechtilé oceli. Představenými prvky a svou transparentností získává fasáda na hloubce. Vnímaní budovy se mění při každé změně místa pozorování - dostáváte se tak do interakce objektem.

Program: přestavba a rozšíření stávající městské radnice, čtyřhvězdičkový hotel, nákupní galerie, podzemní parkoviště, dětské hřiště, nová parková úprava
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Dominique Perrault Architecture