Rám v krajině na Berounsku

Rám v krajině na Berounsku
Dům je umístěn na velkorysém středně svažitém pozemku. Příjezd na pozemek je ze severozápadu a hlavní zahrada zaujímá jižní část, která se postupně svažuje dolů a nabízí vyjímečné výhledy na okolní kopcovitou krajinu. Výhledu je maximálně podřízen i celkový koncept domu.
Hlavní myšlenkou je rám v krajině, který jednak definuje hlavní hmotu domu a zároveň slouží jako výhledové místo, vytváří obraz krajiny.
Dispozičně se jedná o objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími, z nichž každé zastává jinou primární funkci. Podzemní podlaží je navrženo jako relax zóna, určená pro návštěvy a volnočasové sportovní a wellness aktivity. Přízemí funguje jako ucelená bytová jednotka s veškerým potřebným hygienickým i technickým zařízením. Tomu odpovídá i hlavní bílé rámování domu. Horní patro je využíváno jako ateliér.
Dominantní bílá horizontální hmota je doplněna o kontrastní vertikální část začínající v suterénu pokojem pro hosty, pokračujícím pracovnou v přízemí a končící právě ateliérem.
Dům je navržen tak, že ze severní strany "vyrůstá" organicky tvarovanou hmotou z parcely a snaží se díky zelené střeše působit přirozeně a nenásilně. Dům pokračuje a expanduje až k jižní fasádě, která je nejdominantnější a ukazuje výrazné členění přes 3 podlaží. Nicméně dále před touto fasádou dům opět pomalu ubíhá pomocí zaoblených opěrných zdí do původního přirozeného členenění pozemku až přejde v rozlehlou zahradu.
Vila poskytuje maximální komfort pro rodinu s dětmi, obytná část je rozdělena do dvou zón. Klidové zóny, sestávající z ložnice s vlastní šatnou a dětských pokojů, a denní zóny, kde se nachází kuchyně, obývací pokoj a jídelna v jedné velkoryse řešené místnosti.
Jak suterén tak přízemí disponují návazností na vlastní terasový prostor. V suterénu terasa navazuje na bazén. V přízemí se jedná o liniový balkón částečně zastřešující suterénní terasu, na druhé (severní) straně domu je potom na stejné úrovni venkovní atrium, se stromem uprostřed, vymezeno třemi stěnami, vytvářející žádoucí soukromí.
Vozidla parkují venku, pod přístřeškem tvořeným z vykonzolované stropní konstrukce přízemí.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Master Design s.r.o.