Průchod valem Prašného mostu

Průchod valem Prašného mostu
Adresa: Jelení příkop, Praha, Česká republika
Investor:Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Správa Pražského hradu
Projekt:06-09/1996, 07/2001
Realizace:08/2002


Urbanistické a architektonické řešení
Průchod valem Prašného mostu je součástí širšího záměru na zřízení alternativní přístupové cesty vedoucí z Klárova do areálu Pražského hradu. Hlavním iniciátorem této myšlenky byl prezident ČR Václav Havel. První etapa projektu byla dokončena na jaře roku 1999. Cesta umožňuje příchod návštěvníků z Klárova přes kamenné opěrné zdi Opyše podél Chotkovy silnice do Dolního Jeleního příkopu. Dále tato cesta pokračuje směrem podél Brusnice po stávajícím chodníku, kde se napojuje do průchodu pod valem Prašného mostu a za ním na cesty v Horním Jelením příkopu. Tak je možné dojít do samého konce Horního Jeleního příkopu, do prostoru tzv. Bažantnice, nebo až k severní bráně Pražského hradu. Cílem celého projektu je umožnit pohyb chodců v celé délce jedinečného přírodního útvaru Jeleního příkopu, a zpřístupnit tak areál Pražského hradu touto zcela netradiční soustavou cest.

Průchod je trasován identicky s průběhem bývalé Tereziánské štoly, která vedla vodu Brusnice pod náspem Prašného mostu. Rozložitá předpolí nového průchodu jsou navržena tak, aby umožnila logický přechod vody do (ze) stávajícího otevřeného koryta Brusnice, a zároveň aby umožnila připojení stávajících cest, které podél potoka vedou. Vlastní průřez průchodu je navržen v poměrně úzké dimenzi - je však hodně převýšený, takže působí dojmem vzdušnosti. Nejdelší část má vejčitý tvar s uplatněním klenbových účinků. Celý průchod je dlouhý 84 m, přičemž třímetrové úseky z každé strany jsou provedeny z otevřeného výkopu. 78 m je provedeno podzemní ražbou. Široce rozevřená předpolí mají délku 17 - 26 m. Portály jsou hranaté ve formě převýšených mírně se rozšiřujících obdélníků.
Třímetrové úseky provedené z otevřeného výkopu slouží jako přechodové články mezi hranatými profily portálů a vejčitým profilem tunelu. Rozrážka (výklenek) u pilíře původního Prašného mostu umožňuje přístup k tomuto zajímavému historickému reliktu a také nabízí na cestě jisté oživení.

Materiály, povrchy
Převažujícím pohledovým materiálem uvnitř průchodu je ostře pálená režná tmavě červená cihla, ze které je provedena obezdívka stěn a klenby tunelu. Cihelná obezdívka je samonosná.
Chodník v tunelu je tvořen z jedné poloviny betonovými prefabrikáty, které mají reliéfní povrchovou úpravu (kanelury) a z druhé poloviny ocelovými rošty z tyčoviny s protiskluznými návarky. Rošty přikrývají koryto Brusnice, které je v tunelu z pohledového vodostavebného betonu s přísadami proti obrusnosti.
Tři metry dlouhé portálové úseky zprostředkovávají přechod hranatého tvaru vstupních otvorů do vejčitého profilu tunelu. Jsou z neupravovaného betonu odlitého do tesařsky stavěného bednění (zborcená plocha). Pohledově se uplatnil otisk prken z bednění.
Rozrážka (výklenek) u odhaleného původního pilíře Prašného mostu má cementovou omítku s povrchem hlazeným ocelí (kletovanou) a její podlahu pokrývají říční oblázky. Obnažený pilíř byl restaurátorsky vyspraven a zakonzervován.
V předpolích průchodu byl pro vytvarování koryta Brusnice a chodníků použit lomový kámen podobný tomu, z kterého je vystavěno koryto Brusnice v Dolním i Horním Příkopu.
Opěrné stěny v předpolích jsou z litého betonu s probarvovací příměsí kovových pilin a poréznost jejich povrchu byla docílena pomocí vkládaných jutových provázků. Stěny mají reliéfní schodové ústupky. Dále do nich byly dodatečně vyvrtány díry pro vegetaci (porůstání zelení) a pro odvodnění zásypů.
Cesta v Horním Jelením příkopu a přechodové plato mezi asfaltovou cestou a kamennou rampou v Dolním Jelením příkopu mají mlatový povrch (minerální beton).Projektant:
AP Atelier, Josef Pleskot
Kříštek, Trčka a spol. s.r.o., statická kancelář

Spolupracující tým:
Projekt vznikl na základě iniciativy a péče prezidenta ČR Václava Havla a v různých fázích se na jeho precizování podíleli následující spolupracovníci:
Čestmír Dobeš (Křístek, Trčka a spol. s.r.o.), studie, projekt, realizace
Josef Pleskot (AP Atelier) studie, projekt, realizace
Jana Kantorová, Jitka Svobodová (AP Atelier), studie,
Jiří Trčka (AP Atelier) architektonická spolupráce, projekt, realizace
Ivo Koukol (SPH), Zdeněk Lukeš koncepční konzultace
Jiří Růžička (Metroprojekt Praha, a.s.) projekt - speciální statika, realizace
Zdeněk Rudolf (AP Atelier), projekt a stavební řešení
Jaroslav Langer (Kříštek, Trčka a spol. s.r.o.) projekt - statika
Kurt Gebauer (sochař), výtvarná spolupráce, realizace soch
Isabela Grosseová (AP Atelier), výtvarná spolupráce

Vodní hospodářství - (SÚPR) Josef Chmelka, Michal Chramosta
Elektro - Bohumír Flégl
Sadové úpravy - Eva Vízková
Požární ochrana - Vlastimil Počta
Inženýring - R+V, Vladimíra Růžičková, Hana Vávrová
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...
Daniel John
02.10.08 10:00
...
A.J.K.
02.10.08 11:55
to jo,
Vích
03.10.08 11:56
...
Katka Jarošová
01.07.09 02:42
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od AP ATELIER