Projekt budovy parlametu na Letné

Projekt budovy parlametu na Letné
Projekt:1929
Realizace:1929


PRŮVODNÍ ZPRÁVA HESLA „L2"
Projekt L 2 řeší regulaci poněkud odchylnou od úředně zamýšlené. Hlavní ulici řeší v prodloužení ulice ke hradu a spojuje ji se všemi komunikacemi od mostů i od Belcerediho třídy. Okolo parlamentu nad Čechovým mostem seskupuje veřejné budovy v celek, obklopený se všech stran parkem. Od Belcrediho třídy odděluje celou pláň bloky obytných domu od Badeniho ulice až k Letenskému náměstí. Na druhé straně Belcrediho třídy za řadou rodinných domů úplně samostatně umísťuje akademický dům s velikou plochou zeleně pro všecky jeho sportovní podniky. S předepsaným a nezměnitelným umístěním technického musea autor nesouhlasí a ke klidnějšímu umístění budovy mění zde předepsanou regulaci řešením čtvercového náměstí před museem, na němž by pak byl hlavní vchod místo z Belcrediho třídy. Budovy veřejné jsou zde 4 a 3 patrové, jen do prostoru před parlamentem čtyři ministerstva se vyvyšují o 2 patra, jak toho vyžaduje veliká plocha před parlamentem.        
Kamil Roškot
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Kamil Roškot