Prodejna R70

Prodejna R70
Adresa: Rolnická, Opava, Česká republika
Realizace:2002
Zastavěná plocha:144 m2
Obestavěný prostor:1083 m3


Umístění stavby
Objekt se nachází na pozemku ve tvaru nepravidelného lichoběžníku. Pozemek je rovinný a je napojen na všechny dostupné inženýrské sítě. Novostavba vzorkové prodejny je umístěna na parcelách č. 5/1, 5/2 a 3/1 k.ú. Kateřinky u Opavy ulice Rolnická. Novostavba je situována při jihozápadní hranici předmětné parcely. V zadní části parcely jsou situována odstavná parkovací stání zaměstnanců a zákazníků.

Architektonické řešení
Objekt vzorkové prodejny je dvoupodlažní nepodsklepený zastřešený plochou střechou s přesahem do dvorní části. Objekt je postaven na téměř čtvercovém půdoryse.
Navržené architektonické řešení objektu vychází z kombinace tří základních použitých materiálů - keramický obklad, sklo a dřevo. Tyto materiály koncepčně určují základní výrazové atributy objektu - kombinaci plných a prosklených ploch, střídání struktur a zvýraznění průběhu primárních nosných konstrukcí. Princip krabice, která je v přední části vyztužená čtyřmi sloupy, jež nesou horní dřevěnou část. Spodní výplňová část je navržena transparentně tak, aby vystavené zboží mohlo upoutat eventuální klienty nebo kolemjdoucí.

Dispoziční řešení
V I.NP objektu jsou umístěny prodejní plochy, kde je vytvořena stálá expozice s vystaveným zbožím a prodejním pultem situovaným u vstupu do prodejny. Vše je orientováno k ulici a dále je v zadní části objektu umístěno technické a hygienické zázemí vzorkové prodejny.
Přístup do II.NP je navržen po ocelovém schodišti u prosklené části fasády.
Ve II.NP je rovněž situována prodejní plocha - galerie se vzorovou koupelnou pro klienty a dále kancelář a zasedací místnost. Přístup na terén je zajištěn také ze II. NP po venokvním schodišti umístěném na zadní fasádě domu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jan Zelinka, David Wittassek