Přístavba administrativní budovy

areál firmy Průmyslová keramika

Přístavba administrativní budovy
Adresa: Spešovská 627, Rájec-Jestřebí, Česká republika
Investor:Průmyslová keramika s.r.o.
Realizace:2015


Projekt pro provádění stavby: Vladan Henek
Generální dodavatel: STAVBY KOPŘIVA, Ivan Kopřiva, Boskovice
Novostavba je přístavbou a rozšířením stávajících prostor firmy, která se zabývá se výrobou průmyslové keramiky. Je součástí průmyslového areálu, který tvoří nesourodý shluk administrativních objektů. Navazuje na dřívější zdařilou přestavbu, kterou stavebník realizoval v roce 2003 (administrativní budova s červenou fasádou, architekti Michaela Kryštofová a Jiří Marek).

Na počátku spolupráce architekta a stavebníka stál výběr místa pro stavbu, důležitou podmínkou bylo funkční propojení stávající budovy s novou. Původní záměr nástavby některého ze stávajících objektů nebyl možný, z důvodu nízké únosnosti konstrukcí.
Rozhodli jsme využít místo mezi třemi budovami – administrativou, výrobní halou a sousední administrativní budovou. Tento prostor je vstupní komunikací do obou budov stavebníka a současně slouží pro parkování a průjezd.
Nová stavba měla obsahovat alespoň pět pracovních míst a zkušebnu materiálů. Její šířka je minimální, limitována provozem mezi budovami. Výška stavby a tvar třetího podlaží jsou ovlivněny stíněním kanceláří sousední budovy. Obě budovy administrativy (původní a nová) propojuje chodba a krček na úrovni 2. NP. Novostavba má tři podlaží, šířku 4,5 m a délku 18,3 m (bez propojujícího krčku). Úzká fasáda se třemi okny má jižní orientaci. V každém podlaží je jedna větší místnost. V přízemí je to zkušebna keramických materiálů, v druhém podlaží kancelář s pěti pracovními místy a ve třetím podlaží rezerva pro umístění další kanceláře.
Úzký vnitřní prostor odlehčují průhledy ve schodišťovém prostoru a okna v kancelářích (každý pracovník má stůl u okna).
Konstrukčně se jedná o klasický zděný objekt z keramických cihel s železobetonovými stropy. Spojovací krček a šikmá část střechy jsou ocelové konstrukce s lehkým pláštěm. Stavba je omítaná, s výjimkou plechového pláště krčku. Bílá barva fasády odráží více přirozeného světla na budovu souseda. Uvnitř je prosvětlení podpořeno světlými barvami stěn a nábytku. Strohý bílo šedý prostor oživují podlahy a nepravidelně rozptýlená svítidla.
0 komentářů
přidat komentář