Přístavba 2 odd. MŠ Zámecké náměstí Velká Bystřice

Přístavba 2 odd. MŠ Zámecké náměstí Velká Bystřice
TDI:Milan Svoboda
Adresa: Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice, Česká republika
Investor:město Velká Bystřice; zastoupené starostou Ing. Markem Pazderou a místostarostou Mgr. Ivo Slavotínkem
Realizace:2015


Foto Zdeněk Sodoma

Architektonické řešení přístavby vychází se z kontextu místa a provozních požadavků investora. Hmota novostavby je přízemní s mírně zkosenou pultovou střechou. Nejnižší část budovy přiléhá k proluce rovnoběžné s opěrnou stěnou na východní straně pozemku. Směrem do zahrady je otevřena západní strana přístavby zdůrazněná loubím. Loubí tvoří zároveň nenásilný přechod prosklené části heren a ložnic do zahrady. Vzhledem k lehce sklonitému terénu pozemku v SZ části je plynulý výškový přechod mezi vstupní lodžií, loubím a zahradou vyrovnán zatravněnými stupni. Herny a jejich zázemí tvoří vestavěný blok vsazený do vnější obálky obvodové zdi. Obvodové zdi jsou členěny svislými okenními otvory, prosklenými stěnami anebo úplně perforovány vstupní lodžií a loubím.

V interiéru jsou provedeny podlahy chodeb, heren a šaten z jednobarevného linolea. Umývárny a WC jsou obloženy bílým keramickým obkladem a dlažbou. Stěny a stropy jsou potaženy tenkovrstvou omítkou. Stěny vestavěného bloku jsou obloženy deskovinou případně vestavěným zařízením a vše je opatřeno krycím nátěrem šedého odstínu. Dveře a okna budou zhotoveny z europrofilů a natřeny krycím lakem totožného odstínu jako stěny.

Obvodová zeď je obložena dřevěnými smrkovými palubkami svisle kladenými. Fasádu heren tvoří eurookna a deskovina povrchově upravená krycím lakem šedého odstínu.

Celkové provozní a dispoziční řešení je založeno na propojení rekonstruované stávající budovy s přístavbou dvou oddělení. Součastně je umožněn samostatný vstup do nové budovy a přímý vstup na zahradu. Na vstupní lodžii navazuje zádveří a blok zázemí – šatny zaměstnanců, dětí, umývárny dětí. V centru dispozice je umístěna hala, ze které je chodbou a proskleným krčkem přístupna stávající budova a rovněž herny.
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Paráda
Tomáš
20.11.15 03:07
...
Daniel John
20.11.15 11:22
...
Vít Polák
24.04.16 09:44
exteriér a interiér spolu neladí
Dagmar Kovalčíková
30.09.16 02:43
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Michal Sborwitz, Marie Sborwitzová, Karel Prášil