Přestavba sila v Olomouci

Přestavba sila v Olomouci
Adresa: Polská 7, Olomouc, Česká republika
Investor:Barbora a Radim Králíkovi
Projekt:2004-06
Realizace:2005-07
Užitná plocha:320 m2
Zastavěná plocha:260 m2
Obestavěný prostor:6500 m3


Zadáním projektu byla adaptace budov obilného sila na funkci zcela novou a "nevhodnou". Tedy zásah nejen do stávajícího objektu, ale i do města a jeho paměti. Změna se všemi jejími důsledky.
Využili jsme fenomén výtahu - fenomén, který rozbíjí vztah mezi časem a prostorem - a nabídli funkční schéma na principu samostatných fragmentů (atrium, silo, zahrada, obytný prostor a hranol) spojených mezi sebou "aperspektivně". Přechod mezi nimi se omezuje na otevření a zavření dveří výtahu. Každý z fragmentů byl navržen jinak, přičemž rozdíly mezi nimi jsou důležitější než fragmenty samotné. Nechtěli jsme se ovšem spokojit s tímto jediným rozhodnutím, a proto jsme tento nápad spojili s jiným, jemu protikladným motivem vizuálního scelení jednotlivých částí. To má popírat námi nabídnuté rozčlenění, a také zdůrazňovat vertikalitu objektu. Během navrhování jsme nevěděli, jaký bude důsledek spojení obou strategií. Nechtěli jsme to ověřovat. Především jsme však nechtěli zapomenout na výjimečný okamžik, jenž předcházel vlastnímu rozhodnutí, okamžik, kdy vše ještě bylo možné. Odtud pokus o zpochybnění svého rozhodnutí. Záměrná nedůslednost.
Nejnápadnější je hranol. Jeho předimenzovanost a asymetričnost vůči celku vyplývá mj. z vůle zdůraznit změnu, která se odehrála. Když měníme, tak měníme. Radikalita tohoto gesta je asi jediným důvodem, proč - i přes změny, ke kterým došlo během realizace - projekt pořád "funguje". V architektuře máme totiž rádi rozhodná gesta, střety, nedůslednosti, citáty - např. květináče v zahradě (bohužel nerealizované) měly být kopií existujících výsypek sila. Hranol je také pokusem "dát do uvozovek" nemodernistickou formu, která bývá v Česku jevem stejně bezmyšlenkovým, jakým je v Polsku novodobé kopírování klasické venkovské šlechtické usedlosti.
Szymon Rozwałkafragmenty

Prostor vstupu
Prostor vstupu je navržen v přízemí přístavby. Díky demontáži lehkých dřevěných podlah a dřevěné střechy vznikl nový, interní / externí prostor atriového typu. Nachází se tady hlavní vstup do budovy Sila. Prostor je vymezený vysokými stěnami, zakončenými ve výšce kolem 14 m. Nad prostorem vstupu je navržena ve výšce +10,11 zahrada tvořená ve vzduchu zavěšenými květináči se stromy. Podlaha atria bude zvednuta na úroveň +0,50 a v ploše atria a na navazujících konstrukcích se promítne motiv vloženého fragmentu "krajiny", tvořeného zpevněnými povrchy, přírodními a industriálními prvky.
V návaznosti na prostor vstupu je navrženo apartmá pro hosta. Apartmá je navrženo ve formě samostatné části se vstupem, zádveřím, sociálním zařízením a kuchyní. Tato jednotka může také přijmout jinou funkci: funkci vrátnice, studentského bytu, kanceláře ...
Přímo na prostor vstupu je napojena komunikačni hala s evakuačním schodištěm a výtahem, která je dále spojena s prostorem skladu v severní části přízemi hlavní budovy Sila.

Galerie
V jižní části hlavní budovy Sila je ponechán prázdný prostor s neupraveným industriálním charakterem. V nevytápěném prostoru zůstanou viditelné betonové násypky a části technologie.
Série průchozích buněk může být využita pro privátní galerii, která bude přístupná ze vstupního átria.

Zahrada
Na úrovni =10,11 je navržena dříve zmíněná zahrada. V severní části je na stávajícím železobetonovém stropu navržena zatravněná terasa, přístupná přímo z komunikačního uzlu (výtah a únikové schodiště). Ve zbývající větší části jsou navrženy ve vzduchu zavěšené květináče na stromy a keře. Do jednoho z květináčů je navržena externí vana jaccuzi. Prostor mezi květináči je navržen z části ve formě technického roštu sloužícího údržbě. Zbývající část bude dolů otevřená (s pohledem do prostoru vstupu).

Obytná část
V nejvyšších podlažích hlavní budovy je navržena obytná část objektu. Denní část s výtahovou šachtou, interiérovým schodištěm, hlavní halou, šatnou, toaletou, kuchyní se spíží, jídelnou a hlavním obytným prostorem je navržena na úrovni nynějšího technologického podlaží (+24,26).
Vybouráním stávajících stropů bočních "lodí" a navržení nových stropů na úrovních +28,83 a +29,13 vznikl nový, reprezentační a velkorysý obytný prostor o světlých výškách 457 cm - 487 cm s vloženými mezipatry ve střední části; zde je navržen na úrovni +26,96 "view room" (sofa) a na úrovni +26,66 prostor pro pracovnu. V bočních "lodích" jsou v mezipatru vyhlídková terasa a zimní zahrada. V jiho-západní části na úrovni +24,43 je navržena nová terasa s vnějším schodištěm.
Architektonický charakter tohoto prostoru je založený na stávajícím industriálním charakteru budovy, který je vnímán jako hodnotný historický fenomén a proto má být dále vnímatelný v novém funkčním využití. Veškeré nové konstrukční elementy jsou uvažované jako dodatečné a "podřaděné". Tyto elementy budou převážně ocelové, zčásti železobetonové. Nové vnější stěny budou řešeny ve formě sendvičových stěn. Formální rozlišení stávajících konstrukcí od nově navržených má z jedné strany ukázat časovou rozlišenost jednotlivých prvků, zároveň má pomáhat v identifikaci dřívější (stávající) hmoty objektu. Ta bude díky velkým prosklením viditelná jak zevnitř tak i zvenku. Strategie odlišnosti je v souladu s myšlenkou nezastírání historických změn, které jsou samozřejmou součástí každé budovy. Budovy, která není jenom skončenou stavební konstrukcí, ale taky "příběhem", ve kterém jsou viditelné změny jakými byla ovlivněna. Stejně jako historické město, ve kterém vedle gotických staveb nebo jen jejich částí potkáváme i jiné: renesanční, barokní….. modernistické a současné…

Ložnice
V nejvyšší části je umístěna intimní část bytu. Je navržena ve formě nové "krabičky", postavené asymetricky na stávající objekt Sila. Krabice o vnějších rozměrech 1855x827x560 cm je myšlena jako samostatný element, uzavřený do nenápadné a čisté formy. Diky atikovým stěnám bude možné skrýt veškeré technické prvky (komíny, výtahovou šachtu, antény atd.), které by jinak byly viditelné zvenku. Krabice navazuje výškovou úrovní na stávající lucernu, která se stává součástí nově navrženého interiéru. Úroveň podlahy je stavena ve výšce +29,53. Ve východním nároží je navrženou výtahovou šachtou a interiérovým schodištěm oddělen pokoj pro hosta od soukromé části podlaží, ve kterém je umistěna ložnice rodičů s koupelnou, mezonetové dětské pokoje, samostatná koupelna a místnost pro domácí práce, odkud je možný výstup na hospodářský balkón s funkcí sušárny. Důležitým elementem je ponechaná stávající lucerna s roštovou podlahou, která umožní pohledové vertikální spojení s níže ležícím obytným prostorem. Od západu přiléhá k ložnici rodičů zatravněná terasa.

Silo
Posledním prostorem (fragmentem) stavby jsou prázdné buňky Sila. Ve výšce od +4.15 do +23.99 (přibližně 20 m výšky) je prostor prázdný (pouze v jižní části je navrženo únikové schodiště a vytah).
24 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Jednim slovem : Parada
A.J.K.
20.09.07 08:06
parketa
j.e.j
22.09.07 12:39
Konečně - ať žije Holomoooc !!!
martens
23.09.07 07:33
Amerika
Vích
24.09.07 07:45
no....
Michal Just
24.09.07 11:17
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Tomáš Pejpek, Szymon Rozwałka