Přestavba rodinného domu v Hlubočepích

Přestavba rodinného domu v Hlubočepích
Adresa: Hlubočepská 1206/41, Hlubočepy, Praha, Česká republika
Investor:manželé Jungwirthovi
Projekt:2013-15
Realizace:2016
Zastavěná plocha:49 m2
Obestavěný prostor:629 m3
Náklady:7 000 000 CZK


Vedení stavby: Ondřej Korčák
Statika: Tomáš Bryčka
Hlavní dodavatelé: stavitel Viktor Poliščuk, Zámečnictví Beran, Truhlářství Michal Hlávka
Foto: Jan Šilar
Bâton de perroquet aneb dům jako květinová vyhlídka
Trojboký hranol je v architektuře pro bydlení tvar zcela výjimečný. Není běžné ani to, že zastavěná plocha rodinného domu nepřesahuje 30 m². V případě domu v zatáčce Hlubočepské ulice to znamená, že jde o dům na výšku, kdy v každém podlaží je 25 m² podlahové plochy – tedy co podlaží, to místnost. K zastavěné ploše hranolem je však potřeba připočítat ještě plochu venkovního schodiště, které umožňuje přístup do 2.n.p. a podkroví. Další podivuhodností je, že plocha nezastavěného pozemku pro tuto stavbu činí pouze 50 m².
Původní dům byl zrekonstruován a zkolaudován v r. 2012 pro bydlení. Jednou ze svých tří stěn přiléhá stavba ke štítové stěně sousedního třípodlažního domu, kde mimo jiné kdysi bývala parní pekárna. Orientace zbylých dvou fasád domu není zcela ideální pro tento druh stavby. Jedna fasáda je obrácena k východu, z jihu však stíní větší soused, druhá k severozápadu. Slunce si obyvatelé mohou užít dostatečně pouze na střeše domu. Výhodou je, že se dům v létě nepřehřívá.
Přes různé handicapy má tento dům svoji podmanivou atmosféru a místo nepostrádá specifického ducha. Je to dáno přirozeným začleněním objemu domu do struktury starých Hlubočep v místě vyústění Prokopského údolí do města a hlavně neodolatelným výhledem z vyšších úrovní domu na skály a členitý reliéf krajiny i zástavby.
Dům má čtyři úrovně, polozapuštěný suterén, dvě nadzemní podlaží a podkroví. Úkolem bylo zorganizovat provoz rodinného života v domě na výšku, propojení všech podlaží v teple a suchu a hlavně využití všech předností domu i přetavení negativ ve prospěch neobvyklého, příjemného bydlení s neopakovatelným výhledem. Řazení místností zdola nahoru je – pokoj hosta (s vlastní koupelnou), hobby, ložnice rodičů se sociálním zázemím, obytný podkrovní prostor s vařením a střešní zahrada. Střecha je totiž v tomto konkrétním případě jediným možným místem pro alespoň malou plochu zeleně. Malý dvoreček na terénu je totiž rezervován pro parkování osobního auta a vstup do domu.
Maximální pozornost je věnována utváření obytného prostoru. Pomocí světla, komponováním okenních otvorů, jsou vytvořena v rámci obytného prostoru jasně artikulovaná MÍSTA. Návrh se soustředí hlavně na místo pro setkání rodiny – jídelní stůl s arkýřovým oknem a horním osvětlením, a místo pro rozhovor s nejexkluzivnějším výhledem u velkého okna až k podlaze.
Srdcem domu je několikapatrová knihovna, podél které chodíte vždy, když přecházíte z místnosti do místnosti. Knihovna je součástí schodišťové věže, protože 4 000 svazků se jinam nevešlo. Schodiště se tak stalo další obytnou místností s rozptýleným světlem prostupujícím transparentní fasádou.
Zvláštní požadavek integrování maximálního množství zeleně do organizmu domu dal vzniknout střešní zahradě se „spací“ terasou. Do architektury domu jsou včleněny ještě další menší příležitosti k naplnění botanických zálib majitelky. Např. velký zavěšený truhlík před prosklenou plochou obytného prostoru, který pomáhá z architektonického hlediska doplnit prosklený otvor do příznivé proporce.
Specialitou, která řeší handicap domu na výšku a života na schodech, je požadavek a návrh venkovní konzoly s kladkou, která holandským způsobem zjednodušuje pravidelné zásobování kuchyně a krbových kamen.
V Praze 2016
R-U-A - Hana Seho, Petr Ulrich - architekti
0 komentářů
přidat komentář