Přestavba obecního domu Lukoveček

Přestavba obecního domu Lukoveček
Stavba se nachází na pozemku p.č. 10/2. Parcela a objekt se nachází v zastavěné části obce, téměř v centru, u hlavního tahu  Holešov – Fryšták. Stávající objekt obdélníkového půdorysu s trojúhelníkovou přístavbou je v dobrém stavu. Objekt byl nedávno rekonstruován a konstrukce přízemí byly vyspraveny. V současné době je budova využívána jako kulturní sál a klubovna.
Předmětem záměru jsou stavební úpravy podkroví. Stávající střecha je valbová, s vaznými trámy, na kterých jsou uloženy vaznice, nesoucí krokve. Krokve jsou sepnuty kleštinami. Střešní rovinou procházejí dvě komínová tělesa. Na krokvích je přibito prkenné bednění, nesoucí plechovou krytinu. Ve střeše není tepelná izolace, ani pojistná hydroizolace. Bednění je na mnoha místech poškozeno vlhkostí, většina krokví a dalších prvků krovu však nevykazuje žádné výrazné poruchy. Na podlaze jsou položeny keramické půdovky. Přístup do podkroví je po schodišti z 1.NP.
Záměr navazuje na stavební úpravy, projektované roku 2007, kdy byla někdejší klubovna zahrádkářů přestavěna tak, aby vyhovovala pro potřeby pořádání obecních kulturních akcí. Při těchto úpravách byla provedena trojúhelníková přístavba při západní stěně. Tato přístavba má plochou střechu ve dvou výškových úrovních. Účelem této fáze úprav objektu je zpřístupnit a využít podkroví pro umístění muzejní expozice. Při jižní stěně přístavby bude provedeno vřetenové montované ocelové schodiště s opláštěním z plechu. Vznikne tak válcový objekt, sloužící jako vertikální komunikace, která propojí nádvoří s nově navrženým venkovním vstupem do podkroví. Tento vstup je navržen rovněž jako válcové těleso, pronikající střešní rovinou. Bude se jednat o skleněný vstupní turniket s posuvnými dveřmi. Uvnitř podkroví je navržena jedna vestavba válcového tvaru. Jedná se o WC s předsíňkou. Bude u stávajícího dvojitého komínového tělesa.
Ve hřebeni bude nově proveden lucernový světlík po celé délce střechy. Světlík bude mít prosklení ze všech čtyř stran. Z vnitřní strany bude stěna obložena sádrokartonem, nášlapná vrstva podlahy bude z fošen z rozebrané původní podlahy, opatřených ochranným nátěrem.
Na střechu bude použita falcovaná plechová krytina. Stěny světlíku mezi okny budou oplechovány, plochá střecha světlíku bude rovněž lemována plechem.
NEW WORK
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od NEW WORK