Přestavba Café am Bauhaus na knihovnu Bauhaus

Bibliotheken am Bauhaus

Přestavba Café am Bauhaus na knihovnu Bauhaus
Při návštěvě Gropiovy školy Bauhausu v Desavě si jen málokdo povšimne sousedního objektu bývalé kavárny „Café am Bauhaus“, kterou v duchu východoněmecké moderny postavil v letech 1961-62 architekt Hermann Rey. K této budově pak v roce 1969 přibyla směrem do Gropiusallee jednopodlažní hmota, čímž byl výhled na slavnou meziválečnou architektonickou školu ještě více ztížen. Počátkem 90. let byl objekt využíván jako prodejna potravin (Kaufhalle Dessau), ale pak dlouhé roky chátral, až byl v na konci února 2009 představen návrh berlínského architekta Reinera Beckera, jehož projekt přestavby bývalé kavárny na knihovnu pro vysokou školu Anhalt Dessau byl v roce 2012 po tříleté rekonstrukci slavnostně otevřen. Samotná budova není nijak chráněná, ale leží v přímém sousedství památky Unesco. Hlavním cílem bylo navrátit objekt do původního stavbu, což představovalo odstranění předsazeného uličního křídla. Kromě vysokoškolské knihovny je také v horním patře umístěna prezenční knihovna Nadace Bauhaus v Desavě.

„Vzhled nové knihovny vychází z původní budovy kavárny a připojuje velice zdrženlivé přízemní severní křídlo s čítárnou časopisů. Celkové ztvárnění je záměrně redukováno, aby nekonkurovalo okolním stavbám. Bauhaus je ikonou moderny, kavárna 'Café am Bauhaus' tomu odpovídá pultovou střechou, nakloněnou svislou štítovou zdi a barevností architektury šedesátých let. Stavění v takovém prostředí by však mělo rovněž vykazovat současné architektonické způsoby vyjadřování. V tomto smyslu jde o kontinuální výstavbu v souladu s již existující hmotou. Společně s hladce omítaným soklem ve světlých tónech a neprůhledným nazelenalým zasklením horního zakončení bez dalšího rytmizovaní zdůrazněné zakulacenými rohy objekt zanechává prozaický, ale přitom elegantní vzhled. Jde o jeden z mála detailů při koncipování stavby a zároveň reaguje na urbanistické souvislosti, znovu uvolňuje výhled na jižní štít Bauhausu.“
Reiner Becker
0 komentářů
přidat komentář