Přestavba a rozšíření ubytovny pro mládež St. Alban

Jugendherberge Basel St. Alban

Přestavba a rozšíření ubytovny pro mládež St. Alban
Spolupráce:Sebastian Pitz, Jenny Jenisch
Adresa: St. Alban-Kirchrain 10, Basilej, Švýcarsko
Investor:Schweizerische Stiftung für Sozialtourismus
Projekt:2007
Realizace:03.2010


Dnešní ubytovna pro mládež v St. Alban byla v průběhu doby ovlivněna pestrým využitím. Hlavní myšlenka architektonického zásahu spočívala kromě požadovaného rozšíření plochy v posílení interiérových zážitků a zdůraznění přímých kvalit původního objektu.
Z urbanistického hlediska je ubytovna pro mládež zcela nově koncipována. Objekt se přes most obrací směrem k náměstí Maja-Sacherplatz. Před hlavním průčelím leží vodní nádrž St. Alban, jehož přítomnost je zdůrazněna mostem. Přístupová lávka do ubytovny vytváří klíčový prvek pro navození atmosféry. Podél severní hrany vodní nádrže probíhá společně s fasádou domu dřevěná lávka, na jejímž konci se nachází poloveřejná terasa mládežnické ubytovny. Dubové fošny spojují most, lávku i rozšíření hostelu, čímž dohromady tvoří dřevěnou svorku připnutou k historické kamenné stavbě.
Přízemí historické části ubytovny bylo rovněž zcela nově koncipováno. Byla odhalena klenebná konstrukce s vloženými podpěrami. Vstup pro zaměstnance, kuchyně a obslužné prostory jsou orientovány od svahu z opačné strany. Vnitřní prostory tím získaly velkorysost původní přádelny hedvábí. Během zásahů do historických částí, stejně jako při navrhování nové části, bylo pamatováno na průmyslový odkaz objektu a byly upřednostněn přímý a haptický kontakt s materiály.
Historická část se 48 pokoji (195 postelí) byla koncipována zcela novým způsobem. Každému pokoji předchází box z lazurované borovice oddělující veřejnou chodbu od soukromého pokoje. Tato část, kde se nachází místo k hygieně a uzamčení zavazadla, je od pokoje oddělena posuvnou stěnou. Nově dostavěná část obsahuje 21 pokojů (42 postelí). V těchto prostorách převládá pohledový beton a dubové dřevo. Ke každému dvojlůžkovému pokoji náleží malá koupelna. Velkoplošné zasklení přes celou výšku místnosti návštěvníky vystaví do bezprostředního kontaktu s okolím. Blízké koruny stromu přímo ovlivňují atmosféru v pokojích. Svislé lamely členící fasádu slouží také jako filtr nabízející hostům větší intimitu a malý venkovní prostor. Různým členěním vzniká prostorová hloubka fasády, která ve výsledku při pozorování z venku v husté okolní zeleni téměř zmizí.
Buchner Bründler Architekten
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Buchner Bründler Architekten