Poutní kaple

Wayfarers Chapel

Poutní kaple
Autor: Lloyd Wright
Adresa: 5755 Palos Verdes Dr. S, Rancho Palos Verdes, USA
Investor:Swedenborgiánská církev
Realizace:1949-51, 1954, 1958


"Byl vystavěn ze stromů - avšak nepokácených, stále rostoucích na svém místě. Byly vysázeny v řadách a vyrostly do obrovské výšky a síly. Jejich kmeny sloužily jako sloupořadí, zatímco větve tvořily stěny. Jak stromy rostly, důmyslně se svými větvemi proplétaly a podporovaly. Nejvyšší větve v korunách se propojily a vytvořily střechu. Sluneční paprsky prostupovaly skrze škvíry mezi větvemi a zaplňovaly interiér … Taková je architektura, kterou vznikají nejskvostnější chrámy na zemi."
vidění Emanuela Swedenborga (in Tajemství víry)

Architekt Lloyd Wright toto vidění neznal a seznámil se s ním až po dokončení kaple díky jednomu z příslušníků Swedenborgiánské církve, která u nás bývá nazývána jako Církev Nového Jeruzaléma či Nová církev. Její zakladatel - Emanuel Swedenborg (1688-1772) - proslul jako autor teologických spisů, v nichž spojoval náboženskou a mystickou zkušenost s rozumem a racionalitou. Církev, která se na základě jeho učení vytvořila, se rozšířila i v USA. V roce 1926 přišla z Washingtonu, D.C. do kalifornského Palos Verdes rodina reverenda Franka Sewalla. Jeho dcera Elizabeth se významně zasloužila o realizaci kaple, která měla oslavovat Boha a svou architekturou upomínat na duchovní podstatu učení Emanuela Swedenborga.
Vize Elizabeth Sewall Schellenbergové se začala naplňovat v roce 1928, když církev získala darem 3,5 akrový pozemek od Narcissy Cox Vanderlipové. Následnou sbírku na svatostánek poznamenala hospodářská krize a druhá světová válka. Základní kámen kaple byl položen až 16. července 1949. Původně měl návrh kaple zpracovat stavitel Ralph Jester ve stylu španělské koloniální architektury. Doporučil však architekta Lloyda Wrighta, který kromě kaple (1951) zrealizoval na pozemku zvonici (1954), kolonádu s návštěvnickým centrem (1958) a veškeré zahradní úpravy. Utváření areálu probíhá dodnes a má jej na starosti Wrightův syn Eric.
Lloyd Wright byl prvním z dětí architekta Franka Lloyda Wrighta. Své jméno Frank Lloyd Wright Jr. si z profesních důvodů zkrátil. Vystudoval zemědělskou fakultu v rodném Wisconsinu a působil jako zahradní architekt. Zpočátku spolupracoval se svým otcem, praktikoval i u architektů v Bostonu a v New Yorku. V Kalifornii se usadil po roce 1919, když zde pomáhal otci s návrhem zahrady pro Hollyhock House. Byl vyhledáván pro svůj talent propojit architekturu s přírodou a dodnes je uváděn jako významná osobnost americké organické architektury.
Wright použil v návrhu kaple i u dalších součástí areálu motiv rovnostranného trojúhelníka, jako odkaz na náboženskou tradici. Modulová síť se promítá do všech částí areálu, vyjma kruhového okna v závěru kaple, které má symbolizovat uzavřenost-úplnost-celost života. Z geometrického řádu se ještě vymyká design křtitelnice, kterou tvoří hrubě otesaný kámen, do něhož vtéká pramen jako znamení přirozené podstaty.
Pro masivní užití skla bývá kaple často označována jako Skleněná kaple. Sklo v prvních letech fungování kaple praskalo a bylo nahrazeno plexisklem. To však neumožňovalo patřičnou očistu a tak bylo později nahrazeno speciálním sklem, které lépe snáší rozmary přírody. Kaple je díky velkorysému prosklení otevřena do okolí a bohoslužby mají netradiční charakter.
Kaple tvoří jednu hranu trojúhelníka, v jehož protějším vrcholu navrhnul Wright bazén s fontánou. Kaplí prochází imaginární osa vedoucí od Tichého oceánu přes kolonádu se zvonicí až k budově se zázemím duchovních. V protějším vrcholu této dlouhé osy se nachází návštěvnické centrum.
Jak už je v Kalifornii zvykem, součástí areálu je rozměrné parkoviště. Pro svou jedinečnou polohu a kvalitu zahrady a architektury bývá kaple často vyhledávána svatebčany. Cenu za pronájem kaple pro svatební obřad nebudu zmiňovat. Neuvěřili byste.
8 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
na co sahl
A.J.K.
15.07.08 04:54
parada
Vích
15.07.08 10:18
A.J.K
hetzer
16.07.08 12:39
A.J.K
robert.seidl
16.07.08 04:20
F.L.W.
A.J.K.
16.07.08 07:58
zobrazit všechny komentáře