Pošta a spořitelna v Hall in Tirol

Das Post- und Sparkassengebäude in Hall i. T.

Pošta a spořitelna v Hall in Tirol
Při studijních cestách za architekturou se často přihodí, že je monotematicky zaměřená na nejnovější realizace známé z posledních čísel časopisů. Vnímání se tak povrchně omezí na pomíjívý časový úsek bez znalosti hlubších souvislostí. Výhodou cestování s historikem architektury Martinem Horáčkem je, dokáže navštívenou stavbu zasadit nejen do historického rámce, ale také doprovodit širokými společenskými a kulturními souvislostmi. Při návštěvě rakouského městečka Hall in Tirol (kdysi druhé největší sídlo v Rakousku a významnější než sousední Innsbruck) by připadla prohlídka Welzenbacherova funkcionalistického hotelu z 30. let jako dostatečný historický exkurz, ale díky historikovi architektury na palubě autobusu nám neunikla také nedaleká budova c. a k. pošty se spořitelnou, kterou navrhl Welzenbacherův učitel Theodor Fischer.
Návrh z roku 1912 leží uprostřed kompaktního středověkého jádra, usiluje o harmonické začlenění do historické substance, sleduje nepravidelnou půdorysnou stopu, přejímá řadu místních typologických prvků i materiálové složení. Bez odborného výkladu by naše výprava stavbu přešla, neboť se příliš neodlišuje od okolních historických budov a nedává tušit, že Adolf Loos již o rok dříve ve Vídni dokončil obchodní dům Goldman & Salatsch. Přesto nemůžeme Fischera zařadit čistě mezi historizující tvůrce, ponvadž patřil také mezi propagátory secese a řádkové zástavby dávno před Le Corbusierem.
zápisky z cesty k Bodamskému jezeru, 23.4.2017
0 komentářů
přidat komentář