Portland Building

Portland Building
Spoluautor: Emery Roth & Sons
Adresa: 1120 SW 5th Avenue, Portland, USA
Investor:City of Portland
Soutěž:1979
Realizace:1980-82
Náklady:41 200 000 USD


„Zatímco každý architektonický jazyk je vztahován za účelem stavět, tak se stále pohybuje v teoretické oblasti, a je velmi důležité, aby se souběžně vedle odborného výrazu komplementárně udržel také svůj ceremoniální a symbolický výraz. Lze namítat, že moderní hnutí činilo stejně tak, že vnitřní řečí vyjadřovalo symbol stroje a proto praktikovalo kulturní symbolismus. V tomto případě je však stroj retroaktivitou a pro samotný stroj pouhou užitkovostí. Tento symbol tak nemá vnější podtext, ale spíše až druhotný, niternost četby. Významné stavby musí umět včlenit oba tyto výrazy: vnitřní i vnější. Vnější jazyk, který zaměstnává kulturní invence, je zakořeněn do přenesené, asociativní a antropomorfní polohy.“
Michael Graves: Buildings and Projects 1966-81, s.11

„Portland Building je projekt postavený na základě soutěže uspořádané městem Portland v Oregonu. Budova se nachází ve středu města na čtvercovém bloku o straně 200 stop a obsahuje kanceláře městského úřadu. Specifická poloha nabízí návaznost na přilehlou radnici a okresní soud ze dvou stran a veřejnou promenádou a městským parkem ze zbývajících dvou stran. Návrh reaguje na tyto obě dvě prostředí včetně vnitřního náplní. Kvůli posílení asociativní a divadelní vlastností stavby jsou jednotlivé fasády rozděleny do tří částí na sokl, střed nebo tělo a atiku nebo-li hlavici.“
Michael Graves: Buildings and Projects 1966-81, s.195

Tým architektů vedený Michaelem Gravesem zvítězil v roce 1979 s projektem na nový obecní úřad města Portlandu. Jejich dílu se ihned po dokončení v roce 1982 dostalo velké pozornosti a zařadilo se mezi nejvýznamnější postmoderní stavby v Severní Americe.
Portland Building zabírá celý blok ve středu města, chová se zcela odlišně než všechno okolo a nepodobá se ničemu předtím. Graves zcela odmítá slogan moderního hnutí, že 'méně může být více' a vytváří vysoce zdobnou stavbu s četnými odkazy ke klasické architektuře. Fasáda je svisle rozdělena na sokl, dřík a hlavici. Zelenými dlaždicemi obložená arkáda probíhá podél tří stran domu. Většina veřejných funkcí jako restaurace a obchody jsou umístěny hned v přízemí. Fasádu každé strany domu zdobí obří abstraktní sloup se čtyřpodlažní lichoběžníkovou hlavicí na východní a západní straně.
Městský úřad původně zabíral prostřední část domu a horní třetinu pronajímal ostatním společnostem, což je také symbolicky znázorněno na fasádě, jak městská vláda 'podporuje' svoje občany. Severní a jižní fasáda mají přes sloupy rozvěšené mohutné girlandy symbolizující vítání. V soutěžním návrhu girlandy daleko více vlají než jak tomu je v realizované zploštělé podobě. Balkony v patnáctém podlaží nabízí nabízí výhled na Mount Hood na východě a portlandské obchodní centrum na západě. Nejslavnější je pompézní měděná socha nad vstupem, která zobrazuje bohyni Portlandii nacházející se rovněž na městské pečeti.  Socha byla součástí původního návrhu, muselo však proběhnout výběrové řízení na sochaře. Osm porotců, mezi nimiž byl také Michael Graves, vybralo návrh washingtonského umělce Raymonda Kaskey. Socha Portlandie byla na místo nainstalována po třech letech v roce 1985 a po newyorské Soše Svobody je druhou největší měděnou sochou v USA.
Od dokončení se musela stavba vypořádat s řadou kritických ohlasů. Jiní architekti se nemohli smířit s tím, že Graves dokázal nabídnout co nejpříznivější poměr ceny za čtvereční stopu, což se mu podařil za cenu lacině ozdobené administrativního boxu. Malá okna a nízké stropy vytváří tmavé a nepříliš přívětivé pracovní prostředí. Dokonce i hlavní vstup byl nevhodně umístěn severně do 5th Avenue namísto obslužných provozů obrácených do parku na 4th Avenue. Po dokončení předražené stavby se dostavila další řada konstrukčních problémů, které byly důsledkem špatných stavebních prací a vyžádaly si nákladné opravy.
Po dokončení Portlandia Building získal Graves řadu dalších zakázek a jeho postmoderní architektura významně ovlivnila americkou scénu 80. let. Přestože má stavba dodnes řadu odpůrců a pravidelně se umísťuje na předních příčkách soutěží o nejošklivější stavbu, tak bezpochyby patří mezi významné milníky americké postmoderní architektury a v loňském roce byla zařazena do Národního registru historických míst.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Michael Graves

De Resident

Michael Graves, Rob Krier, César Pelli