Pomník Mistra Jana Husa

Pomník Mistra Jana Husa
Ku příležitosti 600 let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici byla vyhlášeno výběrové řízení na zpracování jeho pomníku. Soutěž vyhrál ateliér SAD ve spolupráci se sochařem Martinem Papcúnem. Společně představili proměnlivou dynamickou skulpturu v podobě nápisu „Za pravdu“ umístěného jednak na fasádě Betlémské kaple v Praze a jednak na fasádě Stephansschule v Kostnici, kde byl Hus vězněn před svým upálením. Typografický nápis zpracovali architekti jako sérii vodorovných nerezových desek zavěšených na průčelí. Každá deska je prořezána do tvaru, který v různých denních i ročních dobách kreslí svým stínem jedno konkrétní písmeno na zeď. Na té se tak objevuje celé motto. Při projektu použili architekti výpočty založené na pohybu Země a Slunce a podoby stínu v různých časových obdobích. Plně je vidět nápis pouze několik hodin v letních měsících a to nejvýrazněji právě kolem 6. července, kdy byl Jan Hus upálen. Po většinu roku však není nápis vidět vůbec. Dílo tak rafinovaně symbolizuje pomíjivost i neustálou přítomnost pravdy zároveň.
atelier SAD
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od atelier SAD