Policejní stanice ve Vaals

Policejní stanice ve Vaals
Autor: Wiel Arets
Adresa: Randweg 5, Vaals, Nizozemí
Projekt:1993
Realizace:1995


Když Wiel Arets navrhoval novou policejní stanici v příhraničním městečku Vaals, měl za úkol psychologicky přiblížit policii blíže občanům. Bohužel již samotná lokace stavby je nešťastná, poněvadž se nachází na samém okraji městečka. Arets zde řešil především vztah stavby s okolní krajinou. Od toho se odvíjí hmotová kompozice domu, který je členěn do tří částí, navíc opláštěných různými materiály. Stavba tak lépe vrůstá do krajiny, má drobné měřítko a působí civilnějším dojmem. Namísto nabubřelého oficiálního úřadu je policejní stanice ve Vaalsu svěží moderní veřejnou stavbou. Celkový dojem kazí nástup do budovy, kdy je návštěvník manipulován dlouhou rampou, ale dřevěné detaily vstupu a v okolí se pasoucí krávy vás opět naladí na veselou notu.
Policejní stanice ve Vaalsu slouží již mnoho let jako prototyp jednoho z kompozičních uvažování architektů. Navrhovaná stavba je členěna do menších objemů, které jsou od sebe formou, barevně nebo materiálově separovány. V případě Vaalsu se v objemu potaženým pozinkovaným plechem nacházejí místnosti sloužící ke styku policistů s veřejností, cely předběžného zadržení a místnosti určené k vyslýchání občanů. Prostřední nejmenší dřevěný kvádr ukrývá technologii stavby a kanceláře policistů. Poslední betonové prizma je provozním zázemím stanice a kromě archivů obsahuje například konferenční místnosti.
Na závěr bych se ještě zmínil o stárnutí stavby. Během naší návštěvy uplynulo od kolaudace stanice osm let. V na srážky bohatém Holandsku se na fasádách vytvořilo nesčetně map, materiály jsou dostatečně patinózní a celkový výraz domu působí dosti jetým dojmem. Myslím si, že by policejní stanice měla stále působit svěžím aktivním dojmem. Patinózní vývoj domu naopak oceňuji u rodinných domů a vil. Každopádně mé sentimentální pocity nic neubírají síle a kvalitě Aretsovy policejní stanice ve Vaalsu. Její architektura etablovala jeden ze základních architektonických principů drobení hmoty a určitě se vyplatí ocenit ji na vlastní oči. (jk)

Policejní stanice ve Vaals je založena na úvahách ve vztahu mezi architekturou a krajinou, vlastnosti společné řadě jiných prací, ale u návrhu této stavby obzvlášť důležité. Role terénu není přítomna pouze ve vztahu mezi budovou a topografií místa, ale také v přítomnosti ramp a dalších přístupových prvků, stejně tak jako vybudování vizuálního směrování. Proto se zdá být policejní stanice v první řadě uspořádaná podle pohybů a pohledů. Návrh kladě vědomě důraz na éterický charakter jednotlivých částí, snaží se o překonání bariéry vytvořené mezi policejními důstojníky a veřejností, a současně přináší také v dokonalé harmonii rozmanité materiály. Konstrukce ze tří pospojovaných 'boxů' má posílit celkovou lehkost stavby. Veřejná stezka pro pěší protíná napříč celou délku komplexu a vede kolemjdoucí v blízkosti psí boudy, vězeňských cel, vchodu a recepce. Každý z boxů je postaven z jiného materiálu: zinek, dřevo a beton. Stezka pro veřejnost je spojena s pozinkovaným objektem, který v sobě zahrnuje cely předběžného zadržení, místnosti k výslechu a expozici policejních čepic. Dřevěný objekt nespojuje pouze dvě zbývající části do jednoho celku, ale je v něm také umístěna administrativa a technické prostory. Betonový díl byl navržen, aby obsahoval pracovny a schůzovní místnosti pro potřeby policie.
autorská zpráva
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Nezadařilo se ?
Josef Malý
04.07.09 12:48
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Wiel Arets