Plavecký bazén Sušice

Plavecký bazén Sušice
Autor: APRIS 3MP
Spoluautoři:Miroslava Tylšová, Michaela Dejdarová, Vojtěch Taraba, Karel Filsak
Adresa: Volšovská 444, Sušice, Česká republika
Investor:Město Sušice
Projekt:2009
Realizace:04.2012 - 06.2014
Náklady:134 800 000 CZK


Autoři projektu: Miroslava Tylšová (vedení projektu), Michaela Dejdarová, Vojtěch Taraba, Karel Filsak
Generální projektanti: Blanka Krösslová (hlavní inženýr), Jiří Dejdar, Štěpánka Vladyková
HVAC: Pavel Holub
Bazénová technologie a protiproud: Milan Šmíd, Martina Křenková
Nový bazén jako centrum městského sportoviště
Umístění plaveckého stadionu v lokalitě mezi Otavou a říčkou Volšovkou, je výsledkem diskuzí o co možná nejefektivnějším zasazení bazénu do organismu města. Na danou lokalitu od počátku ukazovalo několik faktorů, které hrály v uvažování o podobě projektu významnou roli. V první řadě se jedná o místo, které funguje jako sportovně rekreační zázemí města s celoroční nabídkou aktivit (od atletického oválu, tenisových kurtů a lanového parku po zimní stadion). Stavba bazénu v takové lokalitě je tedy logickým doplněním existující funkční struktury a současně vytvořením jejího do té doby absentujícího centra. Druhou, možná ještě významnější úlohu hrála samotná stavba zimního stadionu původem ze 70. let. O definitivní podobě bazénu, jako jeho přístavbě rozhodla možnost oba provozy technologicky propojit a významně snížit budoucí energetickou náročnost bazénu využitím zbytkového tepla z chlazení ledové plochy.
Snaha využít co nejlépe potenciál  přírodního charakteru okolí Volšovky lemující zimní stadion, efektivně propojit bazén a celou lokalitu s levobřežní zástavbou podél Volšovské ulice a v neposlední řadě také kapacitní důvody vedly k úvaze pojmout celý objekt jako most pevně zakotvený na obou březích říčky a společně s rekultivací stávajícího parkoviště vytvořit přírodní zákoutí vymezené bazénem, zimním stadionem a Volšovkou, kde je také umístěn hlavní vstup do areálu. Nová lávka vedoucí podél bazénu ústí do objektu v místě napojení na zimní stadion, pokračuje veřejnou pasáží se vstupem do obou provozů a kavárnou a vyvede návštěvníka přímo k tenisovým kurtům a dále do sportovního areálu.

Výraz a funkce
Samotný objekt plaveckého bazénu je tvořen lapidární hliníkem obloženou hmotou položenou přes říčku, prolamovanou terasami s barevným akcentem, doplněnou lesklým černým tubusem tobogánu. Hlavní objem budovy je dvou až třípodlažní s pultovou střechou. Podél severní strany je budova zpřístupněna po nové příhradové lávce vedoucí do jednopodlažního spojovacího krčku se společným vstupem do bazénu i zimního stadionu. Hlavní prostor vstupní partie tvoří lineární průchozí pasáž osově navazující na lávku a na druhé straně ústící dál do sportovního areálu a k Otavě.
Samotná bazénová hala je umístěna v severovýchodním rohu budovy, velkým prosklením se otevírá směrem ke sportovištím a na přilehlou rekreační terasu. Toto řešení umožňuje vizuální kontakt veřejnosti a uživatelů bazénu a otevírá bazénovou halu do exteriéru. Pobyt ve venkovním prostoru umožňuje návštěvníkům v sezóně také rozlehlá terasa na střeše jednopodlažní partie s wellness, přístupná po schodišti přímo z bazénu. Terasa je vytvořena prolomením hlavní hmoty nad říčkou a po obvodu budovy je chráněna zředěným fasádním pláštěm. Tím je dosaženo nutné intimity prostoru a zároveň nedochází k úplné izolaci od okolního prostředí.
V převážně jednopodlažní části hlavní hmoty nad říčkou je umístěna partie wellness nabízející návštěvníkům parní komoru a saunu s vlastním ochlazovacím bazénkem a venkovní ochlazovnou. Exteriérový relaxační prostor má podobu uzavřeného atria uvnitř dispozice, je umístěn přímo nad korytem Volšovky a otvorem v podlaze umožňuje bezprostřední kontakt s chladnou vodou říčky. Směrem nahoru se ochlazovna otvírá do prostoru terasy a před zraky ostatních je chráněna pásem střešní zeleně. Vnitřní a vnější relaxační prostor jsou propojeny velkým nečleněným oknem umístěným přímo nad ochlazovacím bazénkem.
V patře nabízí objekt návštěvníkům tři sportovní sály, z nichž dva jsou umístěny v převýšených prostorech pod pultovou střechou. Nad nejmenší třetím sálem pro fitness, který je oknem propojen přímo s bazénovou halou, je umístěno technické polopatro. V pasáži spojovacího krčku je kromě recepce, sociálního zázemí a obchodu umístěna kavárna orientovaná také na venkovní terasu a přímo do bazénu, kde je výdejním okénkem umožněna přímá obsluha koupajících se návštěvníků. V suterénu pod pravobřežní částí je umístěna technologie bazénů a zázemí zaměstnanců a kavárny.

Plavání a další sporty
Své místo v jedenáctitisícové Sušici, která je navíc významnou turistickou destinací, bazén jistě má a svoji klientelu si najde, nicméně takové řešení, které nabídne variabilitu funkcí v rámci nového objektu je určitě žádoucí a může napomoci rentabilitě celého projektu. Od počátku tedy existovala snaha celý projekt pojmout jinak než jako pouhý monofunkční akvapark. Kromě 25 metrů dlouhého plaveckého bazénu, který vyhovuje závodním parametrům FINA, nabízí hala zábavní bazén s atrakcemi, dětské brouzdaliště se skluzavkou, dvě vířivky a sedmdesátimetrový tobogán. Existence silné tradice vodních sportů v Sušici vedla k myšlence nabídnout bazén pro zimní přípravu slalomářů. Hala je vybavena závěsným systémem pro stavbu tratí a v suterénu snadno přístupným prostorem pro uskladnění sportovních lodí. Unikátním systémem v evropském měřítku, který byl do objektu implementován v průběhu výstavby je technologie simulace divoké vody. Poprvé navržený a experimentálně ověřený (model 1:10) systém dvou trysek vhánějících diagonálně do bazénu vodu rychlostí 960 m3/h svou kapacitou mnohonásobně převyšuje běžné komerční protiproudy pro plavce. Je schopný vytvořit reálné proudění divoké vody a v kombinaci s lanovým systémem zavěšených branek tak vzniká prakticky plnohodnotná závodní trať. Přelivový systém bazénu je schopen vyrovnat se i s prudkými vlnami vznikajícími při provozu protiproudu, aniž by bylo nutné snižovat provozní hladinu bazénu. Při běhu systému tedy není nutné vypínat filtraci a slalomářský protiproud se stal vyhledávanou atrakcí i pro plavce.

Budoucnost
Bazén byl veřejnosti otevřen v červnu 2014. V rámci jeho výstavby bylo také zcela přestavěno i zázemí sportovců v zimním stadionu v místech, kde se přístavba původního objektu dotýká. Proběhla rekonstrukce šaten a ubytovny, která tvoří severovýchodní stěnu zimního stadionu a následně je v další etapě plánována obnova celého jeho pláště. Prostor je i pro krajinářské řešení břehu mezi Volšovkou a stadionem, kde může v návaznosti na přístup k bazénu vzniknout velice příjemný klidný park.
APRIS 3MP s.r.o.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Dlažba
David Cígler
16.07.15 10:58
zobrazit všechny komentáře