Pasivní dům na Kumburském Újezdě

Pasivní dům na Kumburském Újezdě
Spolupráce:D. Chudoba, J. Chudoba
Projekt:2012-13
Realizace:2013-14
Užitná plocha:190 m2
Zastavěná plocha:234 m2
Obestavěný prostor:1090 m3


širší vztahy
Pozemek investora se nachází v katastru Kumburský Újezd. Jedná se o okrajovou čast Nové Paky, která má venkovský charakter. Dům je umístěný na podlouhlé lánové parcele. Mezi pozemkem investora a přilehlou místní komunikací je obecní pozemek se vzrostlými stromy, které tvoří přirozenou bariéru mezi veřejným a soukromým prostorem. Na vnitřní hranici pozemku bude ještě vysázen živý habrový plot, který doplní zelenou bariéru a stávající pletivový plot.

Jedním z určujících faktorů pro návrh domu byla orientace hřebene (kolmo k cestě) a tvar střechy (sedlová se sklonem 45 stupňů), tak, aby dům navazoval na sousední tradiční výstavbu.

architektonické a provozní řešení
Dům tvoří dvě protínající se tělesa: klasická hmota se sedlovou střechou, jejíž hřeben je orientován dle vstupní podmínky a k ní kolmý podlouhlý kvádr. Klasická forma je tu dominantní, poutá na sebe hlavní pozornost jako tvar v místě tradiční. Příčný kvádr je na pohled jednoduchá konstrukce, jejíž "dodatečnost" je naznačená odlišným materiálovým provedením v podobě modřínového obkladu, který časem získá svou typickou šedou patinu.

Sedlová střecha je krytá cementovláknitými šablonami v tradiční břidlicové barvě. Stěrka dominantní hmoty je neutrálně šedá.

Návrh dispozice vychází ze striktního zadání investora a jeho požadavku na umístění všech obytných místností v jednom podlaží (kromě pracovny a pokoje pro hosta), další závaznou podmínkou byl mj. výhled z kuchyňského koutu na příjezdovou cestu a výhled z ložnice na hrad Kumburk. 

Do příčné kvádrové hmoty je navrženo kryté stání pro dvě auta a sklad (zahr. nářadí, dílna apod.).
Za chráněným vstupem je zádveří, které tvoří přechod mezi špinavou a čistou zónou domu. Do špinavé zóny spadá vstup do technické místnosti, z čisté části zádveří se vstupuje do jádra domu. Půdorys je založen na křížovém uspořádání dvou komunikačních os.

Hlavním centrem domu je velká obytná místnost, kterou tvoří části pro přípravu jídel, stolování a odpočinek. Prostor je propojený s podkrovní galerií, která slouží jako pracovna. Místnost pro odpočinek (obývací pokoj) vystupuje v kvádrové "přístavbě" z hlavní hmoty domu směrem k jihu a je oddělena od jídelny dvěma schody.
V ose jídelního stolu jsou umístěna krbová kamna, která jsou součástí záložního hypokaustního systému vytápění. 

Směrem k severozápadu jsou paralelně řazeny další obytné místnosti: dva dětské pokoje a ložnice s vlastní koupelnou. 
Ložnice je orientovaná k západu panoramatickým oknem, které nabízí - v souladu se zadáním - krásný výhled na zříceninu hradu Kumburk.
 
technické řešení
Dům je pasivní dřevostavba s konstrukcí "two by four" založená na železobetonové desce. Tepelnou izolaci vrchní stavby tvoří především foukaná celulóza, obvodové stěny kryje difúzní stěrka nebo dřevěný modřínový obklad s olejovým nátěrem.
Interiér je chráněn proti letnímu přehřívání venkovními žaluziemi. Jižní prosklení obývacího pokoje je přirozeně stíněno převislou částí ploché střechy. Dodatečně byla nad terasou zřízena ocelová konstrukce pergoly se stahovatelnými lamelami.

Hlavním zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda, systém je doplněn solárními panely pro ohřev vody a fotovoltaickou elektrárnou na střeše. Samozřejmostí je nainstalovaný systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
Doplňkovým a záložním zdrojem je teplovzdušný hypokaustní systém s krbovými kamny na dřevo.

Měrná roční potřeba tepla na vytápění je pod hranicí 15 kWh/m².rok, a tak dům splnil nejpřísnější kritéria pro získání dotace NZÚ (oblast B1).
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Orientační cena domu
Jaroslav K.
21.12.20 08:43
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ateliér MARDOU