Parkovací dům TGH-48

Garažna hiša TGH-48

Parkovací dům TGH-48
Současně s poválečným rozvojem automobilismu vyvstal problém ulic zaplněných osobními automobily, který bylo třeba řešit hromadným parkováním. Na otázky víceúrovňových parkovit nebyl ve Slovinsku nikdo povolanější osobou než architekt Savin Sever, jehož tvorbu z velké části tvořily průmyslové stavby. Mimochodem byl autorem slavného prefabrikovaného parkovacího domu Triplex typ A (1966) a typ B (1970), který v letech 1966-99 vyrostl po celém Slovinsku ve 160. kopiích a nabídl více než 13000 parkovacích míst. Zatímco Triplexy se těšily popularitě a stavěly jako na běžícím pásu, pak jeho další projekt parkovacího domu TGH-48 vznikl pouze v jediném exempláři. Triplexy vznikaly lineární skladbou parkovacích kójí za sebe. U THG-48 stavění probíhalo spirálovitým řazením, které mohlo pokračovat do nekonečna nebýt norem na obslužné a únikové vzdálenosti. Všudypřítomný nedostatek míst k zaparkování ve středu měst je v tomto případě vyřešen velice účinným způsobem stočením komunikace do spirály, čímž se minimalizovala půdorysná stopa a objekt nabývá pouze na výšce. Dvouválec, který zvenku těží ze svých výrazných skupturálních kvalit, uvnitř disponuje překvapivě jednoduchým, prostorným a bezpečným způsobem parkování s obousměrným provozem. Oba válce jsou mezi sebou propojeny šikmým přemostěním. Parkovací plošiny ve válcích jsou tak vodorovné a výškové úrovně řidiči překonávají právě na těchto spojujících rampách mezi válci. Na každé plošině se po obvodu nachází 24 uzamykatelných parkovacích kójí, které a lze je přímo odvětrávat.
Nosná konstrukce je tvořena ze železobetonového skeletu. Centrální pilíř vynáší kruhovou stropní desku o poloměru 11 metrů zakončenou betonovým parapetem. Skleněnými garážovými vraty prochází denní světlo hluboko do interiéru.
Kruhová fasáda je seskládána z betonových prefabrikátů přivařených k železobetonové kostře. Tyto fasádní prvky se společně se skleněnými segmenty mírně odlupují a vytváří plastický šupinovitý dojem, což potvrzuje Severův přístup k průmyslovým objektům, jejichž konstrukcím často dodával umělecko-estetické kvality.
Vlastníci si dnes jednotlivé kóje přestavují, dostavují a vestavují další konstrukce, čímž se vytrácí celková lehkost objektu a přestává fungovat prosvětlení interiéru. V současnosti probíhají snahy o navrácení garáží do původního stavu, aby tento jedinečný Severův experiment zůstal zachován a nepostihl je osud jiných Severových staveb, které již byly nenávratně zbourány.
0 komentářů
přidat komentář