Park Diagonal Mar

Parc de Diagonal Mar

Park Diagonal Mar
Spolupráce:Elena Rocchi
Adresa: Carrer Llull 362, Sant Martí, Barcelona, Španělsko
Investor:Diagonal Mar / HINES
Projekt:1997
Realizace:2002
Plocha pozemku:143000 m2


Park je svou velikostí srovnatelný s nedalekými třídami Avenida Diagonal a Calle Teulat, ale hlavně svým přímým napojením na pláž působí park daleko větším dojmem. Parkové úpravy se snaží o splynutí s městskou zástavbou pomocí soustavy cest připomínajících větvení stromů. Hlavní třída spojuje Avenida Diagonal přímo s pláží, přičemž přímořskou okružní cestu kříží lávka pro pěší. Část této třídy, podobně jako další cesty procházející parkem, jsou postupně upravovány tak, aby vymezovaly jednotlivé zábavních oblasti pro jízdu na kole, kolečkových bruslích nebo odpočinkové zóny s lavičkami a pergolami.
Nejcharakterističtějším prvkem celého parku je obrovské jezero, rozlehlá plocha s různými vodotrysky, fontánami a bujnou vegetací obrůstající břehy a proměňující celé území na rekreační oblast s lodičkami a prvky vodní zábavy. Při výběru vegetace jsme se nechali inspirovat bažinatými oblastmi dotvořenými travnatým pahorky se stromovým příkrovem, který směrem k přiléhajícím ulicím zvětšuje svoji výšku a hustotu. Kovové trubkové konstrukce prochází napříč celým parkem a tvoří neobvyklou souhru světla a stínu. Na okrajích parku se nachází řada menších náměstí, kam jsou umístěny velké hliněné květináče s obkladem z keramických úlomků. Trubkové konstrukce se společně s obřími květináči mísí s původní vegetací.
EMBT
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od EMBT Arquitectes Associats