Paměť národa na Stalinu

Paměť národa na Stalinu
Adresa: bývalý pomník Stalin, Letenské sady, Letná, Praha, Česká republika
Investor:Post Bellum o.p.s.
Projekt:2017-18
Realizace:2018
Užitná plocha:6000 m2
Náklady:11 000 000 CZK


O výstavě
Výročí 100 let založení Československé republiky jsme využili jako příležitost nahlédnout do Paměti národa. Vybrali jsme období a události, které zásadně utvářely moderní dějiny tohoto národa. Pracujeme se subjektivními vzpomínkami.
Vzhledem k současným otřesům principů demokracie a respektu k lidským právům považujeme za nutné připomínat si, že občanská svoboda není nic samozřejmého. Rozhodli jsme se proto zaměřit expozici na totalitu v Československu v období 1939-1989 a boj proti ní. Bývalý památník diktátora J. V. Stalina je pro to vhodným místem. Symbolizuje ponížení a otroctví v době komunismu a připomíná svobodu vykoupenou oběťmi tisíců lidí. Méně známé jsou nepřístupné podzemní prostory - betonová sloupová síň, v níž jsou dodnes ukryty balvany z odstřeleného sousoší.
Expozice se skládá ze čtyř částí: Obrazy, Svědectví, Stély a Zeď. Představujeme příběhy ze sbírky Paměti národa.
V podzemí vás čekají dvě pásma o devíti kapitolách. Obě pásma se doplňují. Obrazy (pravý vstup) a Svědectví (levý vstup) zpracovávají podobná témata, používají však k tomu jinou formu. V Obrazech vybíráme vždy jeden historický moment a necháváme ho působit. Ve Svědectví promlouvají osobnosti o období, kdy se tento okamžik stal.
Venkovní Stély na spodní terase spojují Svědectví a Obrazy a zpracované události faktograficky přibližují. V parku vyprávějí příběhy pamětníků.
Zeď je symbolem cenzury, nesvobody a násilného rozdělování světa.

Paměť národa
V roce 2001 založila skupina novinářů a historiků obecně prospěšnou společnost Post Bellum. Uvědomili si, jak podstatné je zaznamenat vzpomínky lidí, kteří prožili 2. světovou válku a komunismus. Dnes sbírka, kterou nazvali Paměť národa, obsahuje asi sedm tisíc unikátních příběhů.

Architektonické řešení
Expozice je navržena jako rodina tří lineárních objektů, každý specifickou formou řeší výhled. Dva objekty výhled umožňují, jeden blokuje. Objekt expozice Svědectví poskytuje panoramatický pohled pro skupinu návštěvníků hledících jedním směrem. Objekt expozice Obrazy omezenému počtu vybraných nastaví 270° zorný úhel. Nakonec objekt Zdi zamezí výhled velkému davu úplně. Všechny tři objekty jsou artikulovány jako abstraktní tělesa, jejich konstrukce jsou skryté, aby nekonkurovaly památníku. Všechny pracují s extrémními rozměry a pocity stísněnosti a nepohodlí evokujícími minimální prostory koncentračních táborů a vězeňských samotek.

Expozice Obrazy
V expozici Obrazy jsme se soustředili na prožitek okamžiku, nikoliv výklad dějepisu. Zvolili jsme formu audiovizuální animované instalace, která více pracuje s imaginací a symbolikou. Využíváme 3D videomapping a prostorový zvuk.
Obrazy: Shromáždění nacistů na Václavském náměstí v březnu 1939, letecký souboj v bitvě o Británii v roce 1940, transport Židů z nádraží Bubny v roce 1941, boj parašutistů v kryptě sv. Cyrila a Metoděje v roce 1942, konec 2. světové války v Praze, brutalita v komunistickém vězení na Borech, boj o rozhlas na Vinohradské třídě v roce 1968, výslech StB v Bartolomějské za normalizace, demonstrace na Letenské pláni v listopadu 1989.

Expozice Svědectví
V expozici Svědectví promlouvají v prostorové projekci osobnosti ze sbírky Paměti národa, které podávají svědectví o době, ve které žily, nebo událostech, jichž byly svědky či přímými účastníky. Cílem je nabídnout divákům různé vzpomínky, názory a pohledy na události 20. století. Uslyšíte svědectví válečných veteránů, politických vězňů a disidentů, ale také pohled komunistů, příslušníků Státní bezpečnosti a udavačů.
Svědectví pamětníků: 2. světová válka - okupace Československa, domácí a zahraniční odboj, holocaust, Pražské povstání, poválečné období. Nástup komunismu a 50. léta, invaze sovětských vojsk v roce 1968, normalizace, sametová revoluce.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Kolmo.eu