Památník osvobození a Žižkův pomník na Žižkově - soutěžní projekt

Památník osvobození a Žižkův pomník na Žižkově - soutěžní projekt
Adresa: U Památníku 1900, Žižkov, Praha, Česká republika
Soutěž:1925


Posudek poroty v soutěži na Památník osvobození a Žižkův pomník na Žižkově 1925.
Heslo »Hned«
Regulace. Regulace podél ulice Hybernské umísťuje budovu administrační na úpatí vrchu a vytváří před ní určité prostranství. Prostor jeho není však v náležitém vztahu k ulici Hybernské. Disposice mezi náměstím Republiky je honosná. Řešení komunikace správné. Zakončující objekt průhledové třídy není v náležitém vztahu k vrchu.
Disposice: a) spodní budova. Autor nepočítá prozatím se sbouráním nájemných domu při Husově tř. a rozvinuje budovu do dvou křídel v pravém úhlu, které omezuji z části zamýšlené vstupní náměstí do Žižkova.
Disposice je jednoduchá a přehledná, autoru podařilo se v ní i ve vnějším vyjádření sestaviti skupiny podle programových požadavků, avšak ne s úplným zdarem pokud jde o jejich oddělení nebo spojeni. Autor používá jediného hlavního schodiště ku přístupu jak k museálním, tak i k úředním místnostem a využívá při tom podest k přístupům do pater o různých výškách. Nedociluje při tom však žádoucího oddělení a scelení museálních místností. Spojení pater úředních místností schodištěm na konci dlouhé chodby, vzdáleným od úředního vstupu nepovažuje porota za vhodné. Budova obytná je vhodné oddělena od budovy hlavní podjezdem, který by tvořil důstojný vstup do sadů.
V navrhované konečné úpravě po odbourání nájemných domů nelze nepodotknouti, že úprava ta jest neuskutečnitelná pro obrovské náklady, které by vyžadovalo odkopání velké části roviny dnešní restaurace, jakož i část svahu žižkovského kopce za budovou až do hloubky 10 m.
b) horní budova se situováním mausolea jako krypty pod slavnostní síní, jest spíše malebně než monumentálně vyřešena. Mausoleum jest úplně odděleno a má samostatný, zastrčený přístup, kdežto slavnostní síň má přímý vstup s terasy, do ne dosti representačního vestibulu, který je současně šatnou. Situování bytového přístavku po straně před budovou, nezvyšuje žádoucí důstojnost budovy. Interieur slavnostní síně s problematicky volenou konstrukcí stropu a střechy je rázu více užitkového než slavnostního.
Výtvarná stránka. Výtvarná stránka dolní budovy vyniká značně nad pojetí horní skupiny, jíž nedostává se na monumentálnosti.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Otakar Novotný