Palazzo Rio Novo

Palazzo Fondazione di Venezia

Palazzo Rio Novo
Adresa: Sestiere Dorsoduro 3488/U, Benátky, Itálie
Projekt:1952
Realizace:1957-61


Autor rekonstrukce: AI Progetti, 2016-17
Palazzo Rio Novo, postavený v rokoch 1957 až 1961 ako sídlo spoločností SADE a Enel (energetickej spoločnosti), dnes slúžiaci ako hotel v kombinácií s kancelárskymi priestormi. Je peknou ukážkou povojnovej architektúry a svojou konštrukciou je vo veľkom kontraste s radom okolitých stavieb.
Na jej konečnom výzore a konceptoch sa podieľalo viacero architektov, takže sa nevie, komu priradiť prvotnú myšlienku. Pracoval medzi nimi aj Angelo Scattolin, ktorý predstavil prvý návrh v roku 1952, tento však nebol schválený, pretože prekročil maximálnu výšku povolenú stavebnými predpismi o 20 metrov. Do projektu bol neskôr zahrnutý Luigi Vietti z Milána, zodpovedný za vzhľad hlavnej fasády avšak detailné riešenie bolo pridelené Cesare Pea. Tí vyvinuli sofistikovaný podporný systém, spočívajúci na niekoľkých stĺpoch. Jeho základom je tuhá trojuholníková sieť ktorá opticky pokračuje systémom nosníkov po vonkajšej fasáde. Vzhľad a konštrukcia celej budovy spočíva v kombinácii betónu, skla a ocele.
Celková plocha stavby 8 000 m² je rozložená na ôsmich podlažiach. Dôležitou rekonštrukciou si prešla v letech 2016-17. Výmenou okien a dverí sa zmenšila jej energetická spotreba, došlo k odhlučneniu od frekventovanej lodnej dopravy a tým sa podarilo zachovať vzhľad hlavnej fasády. Staré otočne rámy boli nahradené novými s automatizovaným systémom, ktoré sa ukázali byť najvhodnejšie keďže majú veľké rozmery a plnú výšku otvorov v každom podlaží. Vďaka tomu hotel poskytuje krásny výhľad na kanál Rio Novo.
Lívia Čellárová
0 komentářů
přidat komentář