Palazzetto dello Sport

Palazzetto dello Sport
Adresa: Piazzale Apollodoro, Řím, Itálie
Realizace:1956-58


Pier Luigi Nervi realizoval svá největší životní díla v souvislosti s konáním olympijských her v Římě v roce 1960. Pro uskutečnění her navrhnul sportovní arény: Stadio Flamino, Corso Francia, obří Palazzo dello Sport a také méně okázalé Palazzetto dello Sport (Malý palác sportu) navržené ve spolupráci s architektem A. Vitellozzim. Toto malé sportovní koloseum v římském okrsku Flaminio je Nerviho architektonicky nejvíce zajímavou ukázkou ze staveb vytvořených pro římskou olympiádu.
Malý palác je kruhová stavba s průměrem 78 metrů. Železobetonová skořepina spočívá na mohutných šikmých podporách ve tvaru Y. Kopule byla vytvořena z prefabrikovaných dílců z předpjatého betonu, které byly během montáže kladeny na pomocnou ocelovou konstrukci. Po sestavení prefabrikátů byla celá konstrukce ztužena vnější skořepinovou monolitickou vrstvou. Po odstranění montážní ocelové konstrukce vznikl nádherný vnitřní prostor bez jediné podpory.
Sportovní aréna pod báječnou kopulí je schopna pojmout 5 000 sedících diváků. Vnitřní průměr arény je 52 metrů a je vymezen skleněnou zavěšenou stěnou, díky níž se kopule v prostoru opticky vznáší. Malý palác sportu je Nerviho básní v železobetonu, o kterém autor prohlásil: "člověkem objevený železový beton je v současnosti nejkrásnějším konstrukčním materiálem". Nervi užíval železobeton v mnoha formách - monolitický nebo prefabrikovaný, případně předpjatý. Pier Luigi Nervi je mimojiné i jedním z autorů pařížského ústředí UNESCO.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pier Luigi Nervi