Opatová II - novostavba domu a rekonstrukce mlýna

Opatová II - novostavba domu a rekonstrukce mlýna
Spolupráce:Tomáš Oriešek, Ján Madura
Adresa: Opatová nad Váhom, Trenčín, Slovensko
Projekt:2016
Realizace:2017-22


V Reného rodné vsi Opatové na západním Slovensku se rozhodl usadit jeho bratranec Patrik s manželkou Jankou. Koupil rodinnou půdu, kde bydlela babička a kde stával mlýn s vodním náhonem, sklady a chlévy a kde dodnes chodí po dvorku slepice. Pozemky jsou vedle cesty, podél níž teče potok. Naproti přes cestu je návrší a na něm hřbitov, kde leží předci a snad i mlynář, který ten mlýn kdysi postavil.

Tady stavíme nový rodinný dům. Má to být důstojná stavba, která nebude narušovat ráz vesnice, a přesto bude současná.

Tvar parcely je komplikovaný. Velkou část pozemku zabírá mlýn a jeho pozdější dostavby. Nehodnotná zemědělská stavení jsou u potoka. Tyto malé objekty a dostavby demolujeme. Výsledným řešením je usedlost tvořená třemi hmotami. Mlýnem, který částečně zachováváme, novostavbou rodinného domu, která zaujímá prostor u potoka a zastřešení parkovacích stání, které oba objekty spojuje. Mezi těmito třemi hmotami vzniká příjemný, částečně uzavřený prostor zahrady a dvora.

Objekt mlýna je příliš cenný na to, aby byl zdemolován a příliš veliký na to, aby byl zrekonstruován celý. Zachováváme z něj proto jenom jeho nejstarší část a jednu obvodovou stěnu novější dostavby. Tato stěna s oknem z exteriéru do exteriéru je torzem. Vytváří unikátní atmosféru svou povahou a vztahem k novým a původním objektům. Zachovávaná část bývalého mlýna získává nové využití. Stává se místem pro setkání, které je v přízemí. Prostor pro práci zůstává umístěný v patře. Nejhodnotnější části původní technologie mlýna jsou téměř 200 let stará dřevěná stolice, na které bylo uložené mlýnské kolo a násep pšenice. Tyto prvky jsou citlivě ošetřeny a využity tak, aby v prostoru dostaly významné postavení. Do obvodové stěny mlýna je vsazeno nové čtvercové bezrámové okno. To otvírá zcela nový průhled na dvůr i do okolí. Jeho ostění je zevnitř obloženo smrkovými prkny, stejnými, jaké jsou na i podlaze patra. Veškeré elektrorozvody běží po povrchu vyspravených starých zdí. Podlaha přízemí je zcela nová. Je to masivní betonová deska, která leží na kačírku. To jí umožňuje odvádět vlhkost z podloží. Leštěný a navoskovaný beton této podlahy je zdoben strukturou vybroušených kamínků a jemnými vlásečnicovými trhlinami. Je to podlaha, která bude s mlýnem dál dobře stárnout. Na fasádu mlýna nahodil fankou starý zednický mistr vápenocementovou maltu. Střecha byla špatná a bylo nutné ji i s krovem kompletně vyměnit. Mlýn, nový dům i zastřešení parkování jsou zakryté stejnou pálenou taškou.

Novostavba rodinného domu se přimyká k potoku a svou hmotou vytváří soukromí na dvorku za domem. Vyniká siluetou tří nestejných navazujících sedlových střech. Díky nim v domě vzniká prostorová pestrost a umožňuje obyvatelům zažívat přechody z menších, spojovacích a užitkových prostor do někdy překvapivě velkých, otevřených, pobytových místností. Novostavba kontrastuje s historickým objektem mlýna téměř minimalistickou estetikou. Stěny a stropy jsou bílé, hladké. Jen v některých neopláštěných plochách prozrazují, že konstrukce domu je tvořena CLT panely, které zásadně urychlily proces hrubé stavby domu. Na podlaze je jednobarevné marmoleum, koupelny jsou střídmé, s malými čtvercovými bledě šedými obklady. Fasáda je obložena modřínem, a to i před okny do ulice, kde jsou časti fasády otvíravé. Dům je velice dobře zateplen tlustou vrstvou dřevovláknité izolace. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo, jehož hospodárnost výrazně zvyšuje rekuperační technologie. Ta domu pomáhá udržet zdravé klima i když domácí zapomenou vyvětrat.

Zastřešení parkovacích stání nesou subtilní ocelové sloupy podepírající dlouhé lepené nosníky, které sahají od domu až ke mlýnu. Je do nich vetknutý mohutný krov s ležatou stolicí. Tato otevřená tesařská konstrukce se sama o sobě se stává esteticky důležitou součástí celé usedlosti. Je dimenzovaná tak, aby na vazné trámy v budoucnu bylo možné provést dostavbu další pobytové části domu. Mezi parkovacími stáními stojí jednoduchý objekt opláštěný poloprůhledným tahokovem. Slouží jako sklad zahradního náčiní a sportovního vybavení.

Zahradu zdejší zahradníci realizovali dle návrhu krajinářského studia Land 05. Okrasné jabloně, vrby u potoka či mohutný ořešák před mlýnem se v budoucnu, až trochu narostou, stanou důležitou součástí charakteru tohoto nového venkovského stavění.
RDTH architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od RDTH architekti