Obzor

Obzor
Spolupráce:Promed s.r.o.
Adresa: Fillova 1, Lesná, Brno, Česká republika
Investor:IMOS Development
Realizace:2019
Užitná plocha:3719 m2
Zastavěná plocha:3530 m2
Obestavěný prostor:20800 m3


Fotograf: Bořivoj Čapák
Obzor podle návrhu architekta Viktora Rudiše byl v době svého vzniku koncipován jako centrum občanské vybavenosti ikonického sídliště Lesná, realizovaného na přelomu 60. a 70. let 20. století. Obsahoval několik obchodů a kapacitní restauraci se společným atriem. Jak bylo v té době šťastným zvykem, atrium bylo osazeno i výtvarným dílem – ocelovou sochou Černých ptáků od sochaře Ladislava Martínka. Centrum mělo typickou barevnost v kombinacích černých a režných obkladů a šedé břízolitové omítky.
Změnou tržního prostředí přestalo plnit svou původně zamýšlenou funkci a výrazně chátralo. Nový majitel přistoupil na zachování obchodní poloviny centra a jeho atria a druhou polovinu (původně restauraci) přestavěl na čtyřpodlažní bytový dům. Hlavním motivem přestavby obchodní části bylo zachování podstatných architektonických prvků původního areálu – obchodní loubí traktované sloupy s obklady z černé mozaiky, černé profily výkladců, režný obklad, výrazná římsa po obvodě celé budovy, průběžné pásové okno a oprava a osazení původní plastiky. Novou bytovou část pak tvoří tři čtyřpodlažní schodišťové sekce, každá o třech bytech na podlaží. Pod celou plochou atria a částí bytového domu jsou umístěny nové podzemní garáže. Fasáda bytového objektu se jihozápadním směrem otvírá ve formě velkorysých horizontálních loggií, opatřených výrazným červeným zábradlím. Na severní straně jsou na fasádě umístěna okna z ložnic, propojená horizontálními meziokenními pásy z režných obkladových pásků. Použitím obdobného výtvarného tvarosloví tak došlo k formálnímu i vizuálnímu propojení původního zrekonstruovaného obchodního centra a nově navržené bytové části.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
fajné
David Mareš
20.11.19 07:07
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od RAW