Obytný soubor Uhříněves

1. a 2. etapa

Obytný soubor Uhříněves
Spoluautoři:tým di5
HIP: Tomáš Kainrath
Adresa: Ke Kříži, Uhříněves, Česká republika
Investor:Vivus Uhříněves s.r.o.
Projekt:2008-12
Realizace:2015-17


Hlavní urbanistický princip návrhu spočívá ve vytvoření plnohodnotného městského prostoru se všemi jeho složkami a náležité odstupňování jejich důležitosti – od hlavních veřejných prostor náměstí až po prostory privátní.
Vzniká řádková struktura obytných domů, jejíž natočení vychází z optimalizace oslunění bytů. Tato struktura je pak narušena hlavní osou areálu, městskou třídou vytvořenou ze stávající komunikace, v jejímž středu leží nové náměstí. Prostory mezi bloky jsou poloveřejné a vyznačují se rozdílnou výškovou úrovní. Ulice jsou řešeny jako široké třídy s vysokou zelení a parterem doplněným o drobné obchody či provozovny.
Návrh zeleně reaguje na urbanismus, jeho strukturu a ideu funkčních zón: od privátních zahrádek až po veřejné prostory. V celém areálu je navržena výsadba vzrostlých stromů a keřů jak ve zpevněných, tak v travnatých plochách, které stejně jako domy sbíhají v pásech směrem k hlavní silnici Ke Kříži.
Architektonické řešení je střídmé a jednoduché, zároveň však dostatečně výrazné pro jasnou identifikaci souboru v rámci Prahy. Ve výsledné bytové skladbě převažují menší jednotky, které slouží například jako startovní bydlení pro mladé rodiny.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od di5 architekti inženýři