Obytné domy Na Hubálce

Obytné domy Na Hubálce
Autor: Jan Gillar
Adresa: Za Hládkovem 10-20, Střešovice, Praha, Česká republika
Realizace:1939


K realisaci výstavby obytného bloku v Praze-Střešovicích bylo přikročeno po předběžném generálním projektu celkového zastavění, jednak o výškové zastavění, neboť nově projektované ulice jsou ve sklonu a každý dům by měl býti dle sklonu ulice odstupňován. Při jednotné výstavbě měl blok působiti celistvě a byl proto schválen projekt s jedním ustoupení, ač bylo též navrhováno plynulé zastavění a bylo též zkoušeno zastavění třemi výškovými rozdíly. K využití stavebního místa, které jest v přechodu dvou druhů zastavění (vilové a činžovní) a jest obklopeno zelenými plochami, stanovenými regulací, byla provedena řada náčrtů na jednotlivé domy s různými hloubkami zastavění a různými šířkami uličních průčelí. Tímto způsobem byla stavebníkem zkoumána výnosnost, pronajímatelnost a prodejnost jednotlivých řešení. S předpokladem, že jednotlivé byty budou vybaveny veškerým technickým zařízením, potřebným k ekonomickému využití bytové plochy, bylo možno jednotlivá příslušenství a vedlejší prostory provésti s největší ekonomií. Při studiích jednotlivých dispozic nájemného domu, které měly býti v souladu jak s hygienickou stránkou pokrokové a moderní architektury, tak se stránkou finanční (výnos, poptávka, nájemné), byl jako další činitel přibrán pořizovací stavební náklad, který jest úzce sepjat s půdorysem, výnosem a hygienou bytu nebo domu. Zvýšením investice na dokonalé vybavení příslušenství, i kuchyně, lze tyto prostory až nemožně zmenšovati, koncentrovati a využíti pak průčelních ploch pro situování obytných místností (pokojů). Kuchyně lze disponovati v půdoryse do zvětšených průduchů v rozměrech co nejmenších (tak zv. švédská kuchyně). Stejný způsobem lze umístiti a osvětliti schodiště. …
Jan Gillar
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jan Gillar