Obnova nábřeží řeky Loučné

Realizace na základě soutěže Nadace Proměny 2013

Obnova nábřeží řeky Loučné
Adresa: Vodní valy, Litomyšl, Česká republika
Investor:Nadace Proměny Karla Komárka, Město Litomyšl
Soutěž:2013
Projekt:2013-2015
Realizace:2016-2017
Plocha pozemku:30000 m2
Náklady:30 000 000 CZK


Spoluautor: Pavla Sceranková
Sochařské řešení hřiště: Dušan Zahoranský
Zahradní architektura: Jakub Finger a Mirka Svorová - PARTERO
Koncepce lávky: Petr Tej a STA-CON
Spolupráce: Markéta Poláčková, Mojmír Pukl, Daniela Vaníčková
Fotografie poskytla Nadace Proměny Karla Komárka.
Úprava nábřeží říčky Loučné v centru Litomyšle navazuje na úsek, upravený již dříve AP atelierem. Zanedbaná plocha bývalých městských sadů byla od Pleskotovy promenády oddělena zdí a četné další překážky a ploty znemožňovaly volný pohyb podél řeky.
Návrh stojí na koncepci obnovy a propojení čtyř různých městských prostorů – nábřeží, břehů řeky, parku a ulice – do jednoho funkčního celku. Velký důraz byl přitom kladen na zachování a posílení přirozených kvalit místa, zejména pak přírodního charakteru břehů řeky Loučné.
Nábřeží je pojato jako městská promenáda pod stromy, určená pro odpočinek, setkávání a hry. Záměrem bylo získat po odstranění všech bariér, bránících volnému pohybu chodců, přírodní  protiváhu Smetanova náměstí.  Součástí nábřeží je sochařsky ztvárněné dětské hřiště s hudebními motivy od sochařů Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského. Herní prvky navazují na poválečnou  tradici umělecky ztvárněných hřišť v Československu. Nábřeží je lemováno nízkou zídkou z probarvovaného betonu, vytvářející hranici mezi městem a zeleným pásem řeky. Zídka slouží nejen jako vymezení hřiště, ale i jako sezení a další herní prvek.
Pás svažitých břehů řeky Loučné byl záměrně ponechán co nejvíce nedotčený umělými zásahy, které by mohly přetížit jejich přírodní charakter. Ten chápeme jako jednu z největších hodnot v území. Prostor je zachován ve své divokosti a zpřístupněn pouze na vybraných místech lehkými moly z pororoštů a vyhlídkou umístěnou v úrovni korun stromů nad objektem vodárny. Břehy jsou přemostěny visutou pěší lávkou. Ta je, stejně jako pozorovatelny, navržena jako subtilní a transparentní ocelová struktura, co nejméně zasahující do přírodního okolí. Další přechod přes řeku tvoří brod z žulových balvanů, který je součástí chodníčku vedoucího z nábřeží na pobytovou louku na druhém břehu.
Zásahy v horní části parku u Smetanova domu jsou pouze menšího rozsahu, což bylo zadáním soutěže. Křovinami zarostlá plocha nad řekou je upravena na prosluněnou pobytovou louku, která schází v dolní části území. Obnovena byla také ladem ležící plocha u Smetanova domu, která je nově doplněna o ocelový pavilon se zelenou střechou. Ten slouží jako zázemí pro příležitostné kulturní akce a navazuje na zahradní restauraci Karlov.
Ulice Vodní valy byla vydlážděna do roviny a dopravně zklidněna v podobě obytné zóny. Ulice s nábřežím tak tvoří jeden prostor, využitelný přednostně chodci.
Projekt nábřeží Loučné byl vytvořen za několikaleté spolupráce s veřejností. Řada zvolených řešení vycházela ze sociologických průzkumů. Prostor je proto navržen pro všechny generace, a jak se zatím zdá, je tak i užíván.
Rusina Frei architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Rusina Frei architekti