Obecní úřad v Dobroslavicích

Obecní úřad v Dobroslavicích
Adresa: Slezská 36/23A, Dobroslavice, Česká republika
Investor:Obec Dobroslavice
Projekt:2012
Realizace:2013
Obestavěný prostor:1700 m3
Náklady:7 000 000 CZK


Obec Dobroslavice se nachází mezi Opavou a Ostravou. Během ostravské operace na sklonku 2. světové války byla z 80% zničena. Těžce poškozen byl také zámek včetně hospodářského dvora, na jehož místě se nový stavební úřad nachází.
Výběrem stavebního pozemku byla vyřešena citlivá zástavba vzniklé proluky a vhodně doplněna stávající občanská vybavenost, tvořená společenským sálem s restaurací a kuželnou. Vybudované parkoviště je využíváno v dopoledních hodinách pro potřeby obce, odpoledne pro okolní aktivity.
Okolní vesnická zástavba má tradiční proporce. Jednopodlažní budovy mají sedlové střechy se sklonem 40-50° s podélnou orientací k přilehlé komunikaci. Výrazným prvkem obce jsou tradiční cihelné zemědělské stavby ze 40. let minulého století.
Záměrem projektanta byla stavba respektující svými proporcemi okolní zástavbu. Zvýraznění veřejné funkce bylo docíleno mírným ustoupením stavby od uliční čáry, vytvořením rozptylového prostoru a dále materiálovým řešením. Transparentnost úřadu jako instituce je podpořena stavebním řešením. Stavba umožňuje průhled z ulice do parku, příčky oddělující jednotlivé kanceláře jsou prosklené, vše je navrženo bezbariérově.
Vstup do objektu je vytvořen šikmo zaříznutým portálem - závětřím, které zve do vnitřního prostoru a kryje vstupní dveře. Přízemí slouží pro každodenní potřeby obecního úřadu. Obsahuje kanceláře s hygienickým zázemím a zasedací síň obecní rady a zastupitelstva. Volné podkroví je vyhrazeno pro příležitostné výstavy, archiv a jako rezerva.
Předmětem projektu byl nejen samotný objekt obecního úřadu, ale také navazující parkoviště a zpevněné plochy, veřejné osvětlení a přípojky inženýrských sítí. Občané Dobroslavic a pracovníci úřadu se s novým areálem rychle sžili a oceňují jeho architekturu i účelnost.
STUDIO-D
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
7 mil.
Rýša
23.09.14 11:38
zobrazit všechny komentáře