Obchodní dům Wertheim

Obchodní dům Wertheim
Adresa: ul. Świdnicka 40, Vratislav, Polsko
Projekt:1927
Realizace:1929-30


V roce 1927 vypsala firma Wertheim soutěž na stavbu obchodního domu, který měl vzniknout na prestižní vratislavské adrese Świdnicka (pův. Neue Schweidnitzer Straße) spojující vlakové nádraží s jižním předpolím historického centra. Do soutěže byli přizvání místní architekti Effenberger, Moshamer a Wahlich jako i berlínští architekti Mendelsohn, Roth a Dernburg. Posledně zmiňovanému se podařilo vyhrát s návrhem obchodního domu o celkové ploše 33 000 m², čímž se stal největším obchodním domem ve Vratislavi. Na dobu vzniku je obchodní dům výrazně dekorován. Ve druhé polovině 20. let bylo zvykem vršit identická patra na sebe. Dernburgův návrh šel proti funkcionalistickému trendu, pracoval s rozdílnými výškami místnosti a celou budovu rozčlenil dvěma čtyřpodlažními zastřešenými dvory, kudy do interiéru proudilo denní světlo. V roce 1930 byly v berlínském obchodním domě Karstadt instalovány první eskalátory v Německu. Vratislavský obchodní dům Wertheim jej brzy následoval a vyvážel zákazníky do třetího patra. Vratislavští občané tu mohli poprvé vyzkoušet samoobslužný prodej.
Vstup je krytý mohutný vyloženým přístřeškem a obklopený zaoblenými výkladci. Horní patra z režného zdiva jsou v kontrastu s odlehčeným proskleným parterem. Fasáda se nesnaží sdělovat konstrukční logiku nebo vnitřní náplň domu. Jednotlivé pásy obíhají nepřetržitě přes obě zaoblená nároží. Dynamiku obvodového pláště podtrhují pozlacené glazované pásky. Každá cihla má lehce odlišné zbarvení, což vytváří jedinečný dekor. V horní části meziokenních pilířů se nachází plastiky lidských hlav ve skutečné velikosti. Obchodní dům Wertheim fungoval pod svým jménem až do roku 1938, kdy byl židovskému majiteli vyvlastněn a připadl státní společnosti Allgemeine Warenhandelgeselschaft GmbH. Na konci války byl dům zasažen bombami a vyhořel. Hlavní nosná konstrukce i obvodové zdivo se však zachovalo a již v roce 1949 byl obchod zrekonstruován a otevřen pod novým jménem Renoma. S drobnými změnami obchod fungoval až do roku 1977, kdy byl zapsán na seznam kulturních památek. Na počátku 90. let prošel výraznou modernizací a v roce 2009 vratislavský architekt Zbigniew Maćków přistavěl východní část, čímž ukončil městský blok a více než zdvojnásobil podlažní plochu.
0 komentářů
přidat komentář