Obchodní dům IKEA u vlakového nádraží Vídeň-západ

IKEA Wien Westbahnhof

Obchodní dům IKEA u vlakového nádraží Vídeň-západ
Adresa: Europaplatz 1 6, Vídeň, Rakousko
Investor:IKEA Einrichtungen-Handelsges.m.b.H.
Soutěž:2017
Realizace:8.2021
Užitná plocha:29480 m2
Zastavěná plocha:3977 m2
Obestavěný prostor:51300 m3


Statika: Thomas Lorenz ZT GmbH
Krajinná architektura: Kräftner Landschaftsarchitektur, Green4Cities
Dobrý soused
Městský obchodní dům s nábytkem bez parkovacích míst pro auta, s ubytováním v hostelu v horních patrech a veřejně přístupnou střešní terasou osázenou stromy.
Již v úvodní fázi formuloval klient jasný cíl: "chceme být dobrým sousedem". Odpovědí ateliéru Querkraft na tento požadavek je budova, která představuje přidanou hodnotu i pro své okolí. Veřejně přístupná střešní terasa, dostatek zeleně na všech fasádách, kavárna a venkovní prostor s přátelským prostředím - to vše jsou vymoženosti, které přispívají k tomu, abychom byli "dobrým sousedem".
Vnější plášť připomíná jakýsi regál. Tato 4,5 metru hluboká zóna se line okolo celé budovy jako řada polic, které současně nabízejí stín. Umožňuje rozšíření vnitřních prostor, nabízí místo pro terasy, výsadbu zeleně a pro obslužné prvky, jako jsou výtahy, úniková schodiště a toalety.
Vstupní úroveň je živým místem - prostorovým kontinuem s mezaninem a obchodními prostory v přední části, podél obchodní ulice Mariahilferstraße. Centrální atrium uprostřed budovy umožňuje vizuální kontakty mezi jednotlivými podlažími. To vybízí návštěvníky k cestě do vyšších pater, která jsou propojena eskalátory. Střecha je rovněž přístupná veřejnosti bez nutnosti konzumace a v horních dvou patrech se nachází ubytování v hostelovém řetězci Jo&Joe.
Na fasádě i na ploché střeše je osázeno celkem asi 160 stromů, které mají citelný vliv na mikroklima. Trojrozměrné použití stromů poskytuje větší množství výsadby, než by se nabízelo pouze při sázení do země. Výsadba stromů je jedním z nejdůležitějších opatření v rámci "plánu strategie městského tepelného ostrova města Vídně". Popínavé rostliny a stromy v prodejně nábytku IKEA poskytují ochlazování a zvlhčování - přirozený druh klimatizace. Díky těmto opatřením se zlepší i teplota vzduchu na úrovni parteru.
Pro zajištění efektivní klimatizace budovy je obsluha budovy založena na jednoduchém principu - krátkých vzdálenostech a přímých vstupech. Infrastruktura zůstala v budově odhalená, což zvýšilo vnímatelnou výšku prostorů. Prefabrikované železobetonové sloupy jsou rozmístěny v rastru přibližně 10x10 metrů, což umožnilo při navrhování značnou flexibilitu ve využívání prostor.
querkraft
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od querkraft architekten