Obchodní a činžovní dům s pasáží "Černá růže"

Obchodní a činžovní dům s pasáží "Černá růže"
Autor: Oldřich Tyl
Adresa: Příkopy-Panská, Praha, Česká republika
Realizace:1929-33


Zbouráním a novým zastavěním dvou stavenišť, mimo přední část do Příkopů, vznikla spojitá pravoúhlá pasáž z Příkopů do Panské ulice, vyúsťující zároveň ve svém zalomení obíhající lodžií do příštího náměstí (předepsaného státní regulační komisí) a vytvořující 2 obchodní dvorany, se středním hallovým prostorem. Program a zastavění bylo vázáno regulačním plánem, který u dvoran připouštěl zastavění 2patrové, u domu z Příkopů nad hallovým prostorem o 2 schodištích zastavění 4etážové, s vytvořením rohové hmoty do budoucího náměstí. U domu v Panské ulici přední zastavění 5patrové s křídly nad dvoranou rovněž o 2 schodištích. Stavba obou domů, postupně prováděných, byla uskutečněna jako betonová kostra s vyplňujícím zdivem, pro nahodilé zatížení v přízemí 2000 kg/m², v I. a II. patře na ochozech 600 kg/m². Nad prostorem obou dvoran, jakož i nad středním prostorem hallovým byla provedena segmentová sklo-betonová klenba o 2 kloubech, s potřebnými dilatačními spárami. Klenby křížově armované byly dimensovány o síle 7 cm, rovné výšce skleněných čoček o průměru 13 cm, tvaru mírného komolého kužele, o roztečné vzdálenosti 18 cm od sebe. Spojité ochozy dvoran, vyložené 210 cm, jsou provedeny do betonových konsol, přičemž u domu do Panské ulice byla podlaha těchto ochozů provedena sklo-betonová, systému Luxfer, u domu z Příkopů skloželezná, s ohledem na větší stupeň světelnosti, z desek 2 cm silných, rozměru 20 x 20 cm, ze skla křišťálového, kladených na francouzský tmel do kovových mřížových rámů z válcovaných profilů.
Zábradlí všech ochozů bylo provedeno ze zrcadlového skla do kovových profilů, u průčelí do Panské ulice ze skla s drátěnou vložkou. Pro oba domy bylo počítáno se strojním odvětráním všech místností obchodních i kancelářských, vedeným ve dvojitých štítových zdech. Odvětrání prostoru dvoran jest přirozené, umístěno v čelech kleneb a regulovatelno ze střech dvoran. Rovné střechy obou domů, jakož i kavárenská terasa nad lodžií do příštího náměstí byly tepelně isolovány hmotou "Isocoule", pak vodotěsnou isolací a asfaltovou dlažbou (fa Neuchatel Asphalte Company, Košice) ve vrstevnicových spádech k odpadovým gullám, obdobného provedení, jako u silničních vozovek. Pojednání vnitřních prostor dvoran bylo uskutečněno v Panské ulici, u domu z Příkop bylo zamítnuto, rovněž i vnější navrhovaný nátěr posuvných stěn kavárenských konstrukcí a jejich transparentů. Mimo to nebylo v mezích projektu provedeno pojednání kruhových pilířů v I. a II. patře, úprava stěn schodišťových, zvolená barva položené gumy na schodech a v přilehlých místnostech, způsob zasklení dveří a jejich dělení, jakož i zadání osvětlovacích těles ze stanoviska světelného a konstruktivního. Rovněž navrhovaná úprava v podlaze velké dvorany, pozůstávající z podélného pasu, zapuštěného do dlažby pasáže s použitím vody, barevného světla a květin nebyla provedena. Železobetonovou kostru provedla Pražská stavební a betonářská společnost Kracín.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Oldřich Tyl