O.K Centrum - centrum současného umění

O.K Centrum - centrum současného umění
Přeměna a rozšíření kulturního centra

Bývalý objekt školy, postavený ve třicátých letech minulého století, je půdorysně řešen jako dvoutrakt s učebnami a chodbou.
O.K (Offenes Kulturhaus - veřejný kulturní dům) byl založen v osmdesátých letech minulého století. Programově se zaměřuje především na multimédia, prostorové skupinové projekty nebo individuální díla, které se nějak vztahují k sociálním tématům.
O.K je dnes kulturním centrem, pokusnou laboratoří pro výzkum současného umění, která je podporována z veřejných prostředků. Je dílnou - továrnou pro současné umění, umožňující realizaci umělecké práce od prvotního nápadu až po vlastní výstavu. Tento způsob napomáhá současným umělcům z celého světa (obvykle mladší generace) pracovat společně v mezinárodním kontextu. Průvodní symposia, medializace prací a živá představení vytvářejí vztah mezi uměleckými projekty a diváky. Veškeré dění je dokumentováno formou katalogů, videa a dalších digitálních záznamů.
Základním požadavkem O.K bylo, aby řešení stavby umožňovalo průběh několika produkcí nebo výstav ve stejnou dobu.
Architekti ve svém návrhu zachovali genius loci stávající budovy, novým vstupem neznatelně zasáhli do průčelí stavby a dali vyniknout otevřenému prostotu uvnitř objektu s dominantním schodištěm. Stavba si ponechala svůj charakter, všechny nové zásahy jsou jasně rozpoznatelné. Vně objektu je patrná nová vstupní rampa a prosklený box střešní nástavby.
Výraznou rampou se dostanete do vstupní haly, odtud doprava k recepci, přes sklo ke galerii foyeru. Vpravo je umístěno pět bytů pro umělce, vlevo pak místnosti pro prezentaci děl umělců. V prvním patře jsou kanceláře, místnosti k seminářům a sály pro menší výstavy.
Různé místnosti pro práci s novými technologiemi - video a nahrávací studia, vybavení editace a takzvané 'mediální pódium' - jsou situovány v prostoru hned vedle hlavní schodišťové haly.
Realizovaný projekt je považován za vynikající příklad kvalitní architektury, která je schopná vytvořit překvapující vztah mezi starým a novým. Výhoda dřívější funkce školy byla maximálně zhodnocena v novém využití a citlivé zásahy do staré architektury dávají stavbě novou optickou průhlednost a náboj.
Volné prostranství před domem (cca 4000 metrů čtverečních velká Aréna pro venkovní představení) ukazuje vztah O.K ke svému okolí.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Riepl Riepl Architekten