Novostavba rodinného domu ve Slověnicích

Novostavba rodinného domu ve Slověnicích
Realizace:2012-13
Užitná plocha:95 m2
Zastavěná plocha:116 m2
Plocha pozemku:959 m2


Stavebně-konstrukční řešení: Vladimír Smudek
Dodavatel konstrukce dřevostavby včetně opláštění: Truhlářství Cauri (Pavel Mikeš, Vladimír Smudek)
Interiéry a okolní zpevněné plochy: Parabastav, s.r.o.
Rodinný dům je navržen jako kompaktní rovnoramenná „L“ forma na prakticky rovinatém pozemku, která maximálně využívá potenciál vůči světovým stranám výhodně zorientované parcely. Dům je přístupný ze severozápadní hranice pozemku, od které je vzdálen cca 6 m. Mezi hranicí pozemku a fasádou domu tak vzniká prostor - zpevněná plocha zajišťující parkovací stání pro max. 2 osobní automobily. Jsou zde zároveň soustředěny objekty kanalizace, přípojky a plocha pro umístění popelnice na odpadky.
Dům vychází z konceptu přízemního bungalovu zastřešeného sedlovou (valbovou) střechou ve sklonu 34 st s výškou římsy 3,0 m a výškou hřebene 6,8 m od úrovně upraveného terénu.
Forma a výraz navrženého rodinného domu svým tvaroslovím odpovídají požadavkům na moderní funkční architekturu respektující stávající kontext okolních venkovských stavení a jejich bohaté lidové architektury. Jednoduchou a přehlednou vnitřní dispozicí vytváří návrh domova odpovídající potřebám a životnímu stylu majitele. Dům je vůči světovým stranám zorientován tak, aby zajišťoval dostatečné osvětlení a oslunění obytných prostor denním světlem s důrazem na zachování maximálního soukromí. Vstup a vjezd na pozemek je možný stávajícím vjezdem přímo z místní obslužné komunikace.
Konstrukční systém tvoří dřevostavba „two by four“, tj. stěnový systém z tyčových dřevěných prvků 60/12, 60/180 a 60/240 zaklopený stabilizačním záklopem z OSB desek tl. 18 mm. Veškeré nosné prvky byly provedeny z konstrukčního dřeva KVH. Nad částí půdorysu konstrukci střechy tvoří šikmé krokve, ve zbylé části vodorovné kleštiny. Důkladně zateplené obvodové stěny jsou navrženy jako difuzně otevřené. Podlaha domu je navržena jako železobetonová deska tl. 180 mm založená na pasech z prostého betonu. Fasáda domu je provětrávaná včetně konstrukce střechy. Vnější výplně otvorů jsou Eurookna s izolačním trojsklem - od výrobce Slavona Slavonice. Rozměry jednotlivých okenních otvorů reagují na orientaci jednotlivých fasád vůči světovým stranám a funkci místností, do kterých přivádí denní světlo. Vstupní dveře jsou plné. Všechny okenní otvory jsou vybaveny elektricky ovládanými venkovními žaluziemi - typ Proklima Z 90. Fasáda domu je obložena smrkovými prkny se skosenou hranou, vnitřní „atriové“ stěny jsou omítané v barvě bílé. Střešní plášť je z falcované střešní krytiny se stojatou drážkou Prefalz. Střecha je odvodněna zaatikovým žlabem.
Okolní zpevněné plochy jsou ze žulových odseků. Pobytová terasa je z masivních borovicových podlahových fošen na dřevěných trámech. Konstrukce terasy je přikotvena na základové betonové prefabrikované patky. Pozemek je oplocen stávajícím drátěným pletivem.
Interiér domu je řešen v duchu architektonického minimalismu. Nášlapná vrstva podlah jednotlivých místností je navržena z broušené betonové mazaniny impregnované fermeží v kombinaci s dřevěnou prkennou podlahou. V domě jsou osazeny ocelové dveře bez polodrážky – od výrobce HSE v bílém práškovém laku. Objekt je vytápěn elektrokotlem, teplo je do místností distribuováno teplovodními otopnými tělesy. Stěny a stropy interiéru domu jsou natřeny bílým nátěrem Primalex Polar. Stěny a strop na WC a v koupelně budou opatřeny omyvatelným nátěrem Dulux.
Přímo za vstupem do domu je umístěno zádveří s toaletou, šatnou a navazujícím hlavním obytným prostorem. Z prostoru šatny je přístupný pokoj pro návštěvy. Část rodinného domu je řešená jako otevřená dispozice, tzn., že hlavní obytný prostor je přímo propojen s jídelnou a kuchyní. Z hlavního obytného prostoru, kterému dominuje krbové těleso, vstupujeme přímo do pracovny a ložnice. Ložnice je vybavena navazující samostatnou koupelnou a šatnou. Z obývacího prostoru lze přímo vstoupit i na venkovní dřevěnou terasu. Podlaha jednotlivých prostor je navržena cca 0,6 m nad úrovní upraveného terénu.
Studio Archiholik
8 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Prima
Pavla G.
26.07.18 11:00
orientace domu
Tomas L.
26.07.18 03:10
Re: prima, re: orienrace domu
Josef Pfeifer
01.08.18 08:46
Škoda
Fanda
02.08.18 07:15
re: škoda
Josef Pfeifer
07.08.18 01:40
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Studio Archiholik