Nízkoenergetický dům na jižním svahu

Nízkoenergetický dům na jižním svahu
Autor: Adam Lenc
Projekt:2002
Realizace:2002-03
Užitná plocha:143 m2
Zastavěná plocha:185 m2
Obestavěná plocha:690 m3


Pozemek se nachází v blízkosti Českých Budějovic na úplném okraji jihočeské vísky Záhorčice. Jižní svah, příkře klesá do údolí Vltavy. Atraktivitu místa "na samotě u lesa" umocňují dálkové pohledy do údolí, na Novohradské hory a Blanský les.
Základní ideou návrhu bylo minimálními prostředky docílit minimální energetické náročnosti domu - zejména vytápění a současně těmito požadavky nedegradovat obyvatelnost domu a jeho architektonický ráz. Žádné technické výstřelky a komplikované technologie zbytečně zaměstnávající majitele domu. Materiálová skladba byla volena s ohledem na charakter místa se snahou o využití místních zdrojů.
Dům se zády staví k chladnému a větrnému severu, celý se otevírá do údolí - k slunnému jihu. Proto je osazený v terénním zářezu v horní partii pozemku tak, že svah celou severní stěnu zakrývá a nad kamenným kubusem ložnicové části plynule přechází v zelenou střechu. Princip zasypaných stěn pomáhá minimalizovat ochlazované plochy domu. Ve střední nejvyšší části domu je navržena "observatoř" s posuvným oknem umožňujícím "dát si čouda" a kochat se neskutečným výhledem do kraje. Západní terasa je chráněna střechou a vzrostlými ořešáky.
Nepodsklepený dům s dvěma výškovými úrovněmi respektujícími přirozený spád svahu je vystavěn z cihelného zdiva, plochá střecha je železobetonová, pultové střechy z dřevěných trámů. Obvodový plášť je vrstvený - cihla + tepelná izolace z minerální vaty tl. 160mm + obklad modřínovými prkny nebo lomový kámen z místního lomu. Plochá střecha je zelená s extenzivní zelení, pultové střechy kryje titanzinkový falcovaný plech. Okna a vnější dveře z hliníku. Vnitřní podlahy z prken, skleněné mozaiky a marmolea. Terasa a chodníček z kamenných kostek, obruby z rozřezaných kamenných patníků.
Analogicky k hlavnímu objektu je řešena samostatně stojící garáž na hranici pozemku v jeho spodní části - konstrukce z prostorového železobetonového prefabrikátu zapuštěna do terénního zářezu, okolní terén plynule přechází na střechu zasypanou kačírkem. Klín garáže vystupující nad terén obložen modřínovými prkny.
58 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
vytápění
mudr.davidtucek
16.02.06 07:36
osvětlení pokojů
Eva Zuberová
16.02.06 10:53
Odpovědi...
Adam Lenc
16.02.06 10:23
náklady
verka
17.02.06 09:41
POCHVALA
Tomáš Novák
19.02.06 08:16
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Adam Lenc