Národní filharmonický orchestr Polského rozhlasu

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Národní filharmonický orchestr Polského rozhlasu
Spolupráce:Aleksander Nowacki, Łukasz Homan
Adresa: Plac Wojciecha Kilara 1, Katovice, Polsko
Soutěž:2008
Projekt:2009-12
Realizace:2012-14
Užitná plocha:35060 m2
Zastavěná plocha:7875 m2
Plocha pozemku:43256 m2
Obestavěný prostor:181810 m3


„Jakkoliv jsou prostor a čas významnými činiteli, tak místo a události znamenají daleko více.“

Bývalé hornické území v centru Katovic o rozloze dvaceti hektarů v současnosti prochází revitalizací, která nemá svým měřítkem v Polsku srovnání. Hlavním cílem je kulturně nasměrovat město. Nově navržené objekty mají povzbudit celý region. Projekt NOSPR (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia) vzešel z mezinárodní soutěže. Zvolili jsme jednoduchou a kompaktní formu umístěnou v jižní části čtyřakrového pozemku nedaleko centra. Při navrhování veřejných prostranství jsme vytvořili dvě náměstí a park osázený 450 stromy s dalšími atrakcemi jako jsou fontány, hudební hřiště, bludiště a amfiteátr. Klíčovým prvkem bylo obsáhnout celý příběh místa. Víceúrovňové uspořádání je vyjádřeno pomocí konstrukce, materiálu, textury, světla a zvuku, které vyvolávají emoce a podporují vznik jedinečné atmosféry pro setkávání hráčů s hudebními milovníky.
První vrstvou je cihlový monolit: prořezávaný vstupními otvory a okny. Použili jsme místní materiál – zvnějšku hrubý a hnědý, rudě glazovaný v nikách – vycházející z místní stavební tradice. Modernizací tradiční metody pálení cihel jsme dosáhli požadované trvanlivosti a kvality. Odstíněním rušné komunikace za 80 obvodových cihlových pilastrů jsme uvnitř vytvořili nerušenou akustiku.
Bohatou paletu funkcí jsme uzavřeli do jednoduché a logické struktury: vnější okruh pro muzikanty, atrium pro milovníky hudby a uvnitř – hudební sál – rozdělený do tří vzájemně provázaných zón. Hudebníkům je na čtyřech podlažích k dispozici více než 400 místností včetně sálu pro komorní hudbu, zkušeben, šaten, nahrávacího studia, kantýny a malého hotelu.Atrium představuje víceúčelový veřejný prostor, který podobně jako ulice ve městě vytváří pozadí pro každodenní život. Tvoří jej různorodé materiály, textury, barvy a tvary propojující vnitřek s vnějškem. Srdce celého domu představuje velká koncertní síň pro 1800 diváků. Přítomnost tohoto sálu lze vnímat z každého koutu domu. Hráči i milovníci hudby mohou tento sál obcházet. Antracitově zbarvená betonová hmota s jasně patrnými otisky dřevěného bednění je reminiscencí na staré dřevěné ohrady a uhelné doly, které se na místě nacházely před deseti lety. Vnitřní objekt je jako instrument, jemná hra oblých tvarů na stropě, stěnách a balkonech. Povrchy z betonu a březové překližky se podřizují dvěma nejdůležitějším hlediskům: akustice a atmosféře. Kulová železobetonová stavba barvená ve hmotě je obložena zvlněným reliéfem z  izolačních panelů a dřevěných prvků jako balkony, sedadla a zábradlí, které propůjčují prostoru výsledný charakter. Projekt si vyžádal šest let schůzek s místními řemeslníky, staviteli, úředníky, investory, uživateli, architekty, specialisty, světovými akustiky, předními umělci a to všechno kvůli tomu, aby se podařilo místo naplnit lidmi a hudbou.
Dalším důležitým prvkem při projektování byla trvalá udržitelnost stavby: revitalizace postindustriálního území, poptávka po kvalitním veřejném prostoru, minimalizace nákladů, kompaktní tvar, energeticky úsporné technologie (100% LED), odkaz na slezské tradice a krajinu, využití místní a přírodních materiálů, společenské oživení – přístup ke kultuře, nová pracovní místa, přiměřenost investice – vznik národní instituce.
Konior Studio
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Akustika
Martin Hilský
24.12.15 08:03
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Konior Studio