Muzeum lidové kultury

Muzeum lidové kultury
Adresa: Per Amdams veg 4, Molde, Norsko
Investor:Stiftelsen Romsdalsmuseet
Soutěž:2007 - 1. cena
Realizace:2016
Užitná plocha:3500 m2


Muzeum lidové kultury kraje Romsdal představuje “architektonickou atrakci” a významný orientační bod, jenž ztělesňuje historii a identitu celého regionu. Naším záměrem bylo, aby stavba skrze architektonický výraz a užití místních materiálů dávala najevo svůj význam a funkci. Měřítko budovy odkazuje na urbanismus a morfologii města. Celková dispozice muzea je založena na provázání s městem díky propojení různorodých okolních čtvrtí v celkovém plánu. Projekt je nesen otevřeným a progresivním přístupem, jenž umožňuje různorodé využití.
Návrh je zakotven v racionalitě a principu udržitelného rozvoje. Geometrie stavby je zdánlivě jednoduchá – charakteristické zalomené tvary (úhly) se omezují na střechu a vnější zeď, čímž umožňují přehledný pohyb uvnitř i jasnou a flexibilní vnitřní organizaci. Veřejné prostory jsou jasně odděleny od administrativního křídla, které se nachází v přízemí i prvním patře. Výstavní prostory, auditorium i knihovna jsou situovány v přízemí, aby se díky jejich poloze zvýšila flexibility dispozice i prožitek uživatelů. Transparentnost recepce podporuje vnitřní i venkovní aktivity. Velké posuvné dveře oddělují plochy pro stálé a krátkodobé výstavy a kurátorům umožňují prostory propojovat či naopak oddělovat. Archivy a dílny jsou umístěny v suterénu, kde slouží k dopravě velkých předmětů prostorný dopravní výtah.
Základním stavebním materiálem je borovicové dřevo. Vnější zdi a střecha jsou vyrobeny z tvrdého dřeva v kombinaci s ocelovými nosníky (kde bylo třeba). V důsledku terénu byl sice použit beton, jeho uplatnění se nicméně omezilo na základy. Vnější zdi a stropy jsou obloženy opracovanými borovicovými profily ošetřenými bio oleji.
Různé okenní otvory filtrují denní světlo tak, že jsou vnitřní prostory obohaceny o nuance gradace a průsvitnosti. Výstavní prostory mají nicméně formu černých boxů (bez přístupu denního světla), a kurátoři tak mají naprostou kontrolu nad umělým osvětlením těchto ploch.

Vliv na skandinávskou společnost — Muzeum lidové kultury kraje Romsdal je skvělým příkladem strategického užití “low-tech” stavebního řešení. Reprezentuje norskou národní politiku, jež si klade za cíl směřování k udržitelnější budoucnosti. Muzeum je postaveno s využitím norské dřevařské technologie a funguje jako centrum kulturního rozvoje.
Občanům Molde, stejně jako návštěvníkům či turistům nabízí tato budova příležitost k setkávání a vytvoření širší komunity. Muzeum nehostí pouze výstavy o norské kultuře, ale každodenně se zde konají také koncerty, workshopy, semináře či přednášky.
Architektonická forma propojuje lidovou kulturu regionu s místními krajinnými charakteristikami. Šíře potenciálu a aktivit se nabízí širokému obecenstvu – muzeum se stává živým centrem objevování historie, soudobé kultury i budoucnosti regionu.
kráceno redakcí
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Reiulf Ramstad Arkitekter