Museu Robinson - rekonstrukce kláštera sv. Františka v Portalegre

Núcleo da Igreja do Convento de São Francisco

Museu Robinson - rekonstrukce kláštera sv. Františka v Portalegre
Spolupráce:Ana Florêncio, Ana Cotrim, Bruno Ribeiro, Cristina Martinho, Vanda Vitorino, João Mendes
Adresa: Rua Dona Iria Gonçalves Pereira 2 A, Portalegre, Portugalsko
Investor:Robinson Foundation
Projekt:1998
Realizace:2003


Bývalý františkánský klášter ze 13. století je jednou z nejstarších sakrálních staveb v Portalegre. Areál se v průběhu staletí úspěšně rozrůstal, přibývaly větší a honosnější budovy. V roce 1834 po rozpuštění všech náboženských řádů v Portugalsku proběhla řada úprav, přičemž nejradikálnější byla přeměna na průmyslovou výrobu továrny Robinson (zal. 1840) zpracující korek. V době největší slávy patřila firma Robinson mezi největší zaměstnavatele ve městě a pracovalo zde 2000 lidí. V roce 1910 byl kostel sv. Františka odsvěcen a jeho prostor různě využíván. Na přelomu 70. a 80. let minulého století proběhly první pokusy o rekonstrukci. Tyto zásahy však nebyly k historickému objektu šetrné ani přínosné. Na přelomu milénia byl k rekonstrukci přizván lisabonský architekt Cândido Chuva Gomes, který v několika etapách navrhl nový vstupní objekt a zrekonstruoval odsvěcený kostel, aby zde mohly být vystaveny náboženské předměty ze sbírek nadace Robinson. Od původní myšlenky zřízení stálé expozice v prostorách kostela muselo být později upuštěno. Architekti se následně rozhodli pro strategii oživení celé prostoru konventu, které by umožňovalo propojení kostelní lodi s ostatními částmi bývalého kláštera. Součástí projektu byly také rekonstrukční práce původní dlažby, nástěnných maleb i kamenných prvků. Během archeologických prací byly nalezeny nové historické struktury (objev základů obranné zdi), které se následně promítly výsledné podoby projektu. Z nově navrženého vstupního objektu se do kostela vstupuje z jihu skrze jednu z bočních kaplí. Bývalá sakristie byla přeměněna na výstavní místnosti s variabilním mobiliářem. Ve výškově členitých prostorách byl vyřešen bezbariérový přístup pro lidi s omezenou pohyblivostí.
Dnes se v části františkánského kláštera nachází manufaktura na výrobu tapiserií, ale většina rozlehlého areálu stále čeká na své využití, které by odvrátilo další chátrání.
0 komentářů
přidat komentář