Modul pro rodinné bydlení

Modul pro rodinné bydlení
Spolupráce:Martin Mihály, Ján Miškov
Statika: Antonín Postřiháč
Realizace:2012
Užitná plocha:321 m2


Dom je navrhnutý pre manželský pár na dôchodku. Pôdorys v tvare šesťuholníka je doplnený vstupným prídavným podlažím pod terénom. Spolu to sú dve obrátené polovice konkávneho a konvexného priestoru tvoriace škrupinu, delenú doskou - hlavnou užívateľskou platformou v čiare ponoru modulu do terénu. Modul je umiestnený v strede mierne svahovitého pozemku. Vrchnú škrupinu tvorí železobetónová doska na troch nohách, so striedajúcimi sa plnými šikmými a zvislými sklenenými stenami po obvode. Koncept udržateľného rozvoja je naplnený v troch častiach: 1) trávnatá strecha tvorí jediný druh povrchu domu mimo zasklených otvorov, 2) dôkladný systém energetickej sebestačnosti zahŕňajúci rekuperáciu napojenú na zemné čerpadlo, sofistikovaný systém regulácie a solárne články a 3) obálku napĺňajúcu kritéria pasívneho štandardu.
Deliace priečky interiéru sú prevedené v ľahkom kompozitnom materiály. Posuvné steny dom prispôsobujú užívateľským podmienkam. Interiér je flexibilný a variabilný.
ksa.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ksa.