Mezinárodní kongresové centrum v Katovicích

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Mezinárodní kongresové centrum v Katovicích
Adresa: aleja Korfantego 35, Katovice, Polsko
Realizace:2015
Užitná plocha:38948 m2
Obestavěný prostor:388500 m3


Mezinárodní konferenční centrum v Katovicích se nachází v těsném sousedství sportovní haly Spodek postavené v roce 1962, přičemž obě stavby ve své době znamenaly architektonickou i urbanistickou výzvu. Spodek (polsky 'talíř') je jedním z nejlepších příkladů polské moderní architektury a jednou z hlavních ikon (vytvořených architekty Maciejem Gintowtem a Maciejem Krasińskim), symbolem celého města i regionu Horního Slezska, je příkladem výjimečné architektury založené na jasných kompozičních principech, jejichž hodnota nesmí být žádnou novou výstavbou nijak narušena. Nově navrhovaná stavba však zároveň musí svým měřítkem i významem představovat to nejlepší nejen ve městě, ale celém regionu, usilovat o jedinečné, jasné a logické řešení začleněné do městské struktury ovládané stávajícími a plánovaný rozměrnými stavbami (Aréna Spodek, Slezské muzeum, koncertní sál NOSPR).
Základní myšlenkou projektu bylo přijít se svébytným objektem, který by splňoval nejen funkční požadavky, ale také navozoval příjemné klima pro městský život. Budova kongresového centra se svým nepřehlédnutelným tvarem integruje do městského veřejného prostředí pomocí osy spojující “čestné“ náměstí před arénou Spodek (rovněž hlavní dopravní uzel celých Katovic) a nejstarší městskou částí Bogucice. Tato spojnice je do projektu zakomponována dvěma způsoby: v podobě veřejného průchodu napříč vstupní halou kongresového centra (cesta je využívaná především během společenských událostí jako jsou veletrhy nebo výstavy) a ve formě venkovní cesty probíhající na střeše (zelené údolí), kterou lze celoročně využívat k pořádání venkovních událostí. Tato základní úvaha vedla k vytvoření stavby, jejíž hlavní motiv je soustředěn na střechu (zelené údolí) zakomponované do systému svahů s terénní rozmanitostí a spodního foyer využívajícího zborcený stop k vytvoření prostoru s jedinečným charakterem s negativním otiskem “zeleného údolí“. Takto ztvárněný objekt splňuje obě očekávání vyplývající z významu zakázky a zároveň potřeby umírněného okolí arény Spodek, která nadále zůstává dominantním prvkem v této části města.
JEMS
Architekci
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od JEMS Architekci