Mezi katedrálami

Mezi katedrálami
Adresa: Cádiz, Španělsko
Realizace:2000-09Projektem „Mezi katedrálami“ jsme se snažili vytvořit architektonickou stavbu která by zvala k pobytu v Cádizu, nejstarším městě západu, a také chránila a zhodnotila toto historickyvelmi významné místo. Jedná se o volný prostor, který se nachází v těsné blízkosti moře mezi novou a starou katedrálou. Nachází se zde archeologické vykopávky, které by měly být novým projektem zastřešeny a ochráněny. Cílem návrhu  je také vytvořit veřejný prostor v takové výšce, aby z něj byl výhled na moře  - nerušený auty projíždějícími po okružní komunikkaci města. Byla navržena subtilní bílá platforma s přístupem po boční rampě, která stojí nad vykopávkami jakoby na špičkách. Prosklenou fasádou jsou  vidět historické stavební pozůstatky, které se nachází pod veřejným prostorem. V zadní části plošiny je vystavěna kamenná stěna která vyzuálně spojuje obě sousední katedrály. Před ní je navržen jednoduchý přístřešek který návštěvníky ochrání před sluncem a děštěm. Celá struktura je natřena na bílo což ještě potrhuje její subtilnost, inspirací byly lehké kovové lodní konstrukce. Průchozí část je vydlážděna bílým mramorem. Přístřešek, který je spjat se vzpomínkou na křížové zastavení, připomíná svým tvarem baldachýn na dlouhých tyčích. Naším cílem bylo vytvořit architektonicky krásnou stavbu, která by se stala součástí památek Cádizu a byla schopna zhodnotit toto nádherné místo.

Konstrukce
Ocelové sloupy nosné konstrukce leží nad vykopávkami a jsou od sebe v pravidelných rozestupech tří metrů. Nesou vodorovnou ocelovou průměrně 2,5metru vysokou konstrukci, která je tvořena silnými vaznicemi a přes kterou je kobercovitě položena mramorová dlažba vymezující pochůzné části.
Z této lehké ocelové konstrukce se v zadní části tyčí 8 sloupů do výšky 6metrů v šesti metrových rozestupech, které navazují na rastr sloupů pod nimi. Vytváří celokovovou kostru přístřešku který vzbuzuje dojem baldachýnu na vysokých tyčích, který je ve Španělsku vidět při Velikonočních průvodech. Tato struktura je jednoduše demontovatelná a jejím použitím se povedlo vdechnout objektu trochu podoby z lodí vyrobených v Cádizských loděnicích.

Kompozice
Lichoběžníková plošina zakrývající všechny archeologické vykopávky je ohraničena postranní uličkou a biskupským palácem. Na straně přiléhající k ulici je roh platformy lehce posunutý směrem k věži staré katedrály a na druhé straně lichoběžníku je ponechán pravý ůhel, čímž je objekt umístěn souběžně s novou katedrálou. Celá situace byla vyzkoušena nespočetkrát na modelech až bylo dosaženo nejpříznivějšího řešení.

Materiály
Použitá ocel je v celé konstrukci vhodně ošetřena proti požáru, proti korozi a je natřena na bílo stejně, jako se to dělalo s trupem lodí.
Vodorovné plochy jsou vydlážděny bílými mramorovými kostkami z Macael, které se již osvědčily při přestavbě nového náměstí Plaza de la Catedral ve španělské Almérii. Tyto kostky tvaru krychle o rozměrech 10x10x10cm mají na své vrchní straně vyřízlé drážky které napomáhají odtoku dešťové vody a zabraňují tak nebezpečí uklouznutí.
Na kamennou zeď nacházející se v zadní části plošiny byl použit béžový travertin což je odolnější kámen než ten z kterého jsou vystaveny obě katedrály. Odstín travertinu je ve stejném tónu jako obě kamenné fasády, čímž dochází k vizuálnímu propojení všech tří staveb. V nově postavené zdi jsou navženy okenní otvory, které umožňují pohled na zakrytou fasádu biskupského paláce. Na zakrytí vykopávek byla použita opět bíle natřená ocelová konstrukce, která umožňuje větrání a prostup světla. Na nově vytvořené náměstíčko s výhledem na moře je použit světle šedý travertin, který se opakuje v sloupovém prostoru pod platformou.  

Funkce
Pro vnější pobytovou část projektu byly navrženy bíle natřené ocelové lavičky a pro spodní část bylo použito bezpečnostní sklo osvědčené v projektu městské školy Drago v Cádizu. Na vyhlídkovou plošinu  lze vstoupit přes širokou rampu vedoucí z hlavní třídy a na opačné straně lze použít jednoduché schodiště umožňující plynulost provozu. Ocelový baldachýnový přístřešek se může dle potřeby doplnit bílými závěsy z vhodného materiálu (jako lodní plachty) a vznikne tak více zastíněné plochy a zdůrazní se ještě více lehkost celého návrhu.

Umělé osvětlení
Usilovali jsme se o velmi decentní večerní a noční osvětlení tohoto důležitého prostoru. Vzhledem k nasvícení velké bílé plochy jsem zvolili nepřímé osvětlení. Navrženy jsou nízké kulaté stolky, které mají naspodu umístěné zdroje světla.
Naší snahou bylo vytvořit jednoduchý ale účelný návrh, který na jedné straně jasně ukazuje lehký až éterický charakter místa a na straně druhé zdůrazňuje krásu daného prostoru a města, v kterém se nachází.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
>> ap
gallina-scripsit
14.11.11 10:33
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Alberto Campo Baeza