Mexické velvyslanectví

Mexické velvyslanectví
K největším překvapením v současné berlínské architektonické krajiny bezesporu patří nové mexické velvyslanectví. Mexičané vnímají Berlín jako avantgardní místo. Proto nepojali úkol skromněji než jako pozoruhodný příspěvek moderní architektury. Hodný povšimnutí je i fakt, že Německo figuruje jako nejdůležitější evropský obchodní partner a (po USA a Japonsku) třetí největší exportér této země.
Ve vyzvané soutěži se architektům de León & Serrano podařilo prosadit proti sedmi konkurenčním návrhům. Osvědčená dvojice se nechala vést charakteristikami současné mexické architektury: velké otevřené prostory, mohutné členění a užití pokrokových technologií. Velvyslanectví vzniklo hned naproti "měděnému pásu" ambasád severských zemí. Průčelí z betonových sloupů bylo zinscenováno tak, aby okolí vysloveně dominovalo. Fasády do Klingelhof a Rauch Strasse tvoří betonové prvky na výšku všech čtyř podlaží a působí jako obří lamely. Materiál - mramorový beton - je pro autory typický. Do betonu jsou dodávány speciální příměsi a na závěr při povrchových úpravách se betonu dostává zvláštní péče. Expresivní hru forem podporuje fakt, že nebyl žádný racionální důvod k zešikmení stěny fasády a natočení vstupu. Za vertikální strukturou se nachází řada objemů nebo dílů, které drží pohromadě dominantní válec fungující jako reprezentativní hala a komunikační prvek. Prostory všedních veřejných funkcí se za fasádou cítí jako v korzetu. Gesto architektů a vzkaz budovy městu jsou přeinscenované a cizí. O to možná u ambasád jde.
0 komentářů
přidat komentář