Městské muzeum s observatoří v Tamana

Městské muzeum s observatoří v Tamana
Přístavní městečko Tamana ležící v deltě řeky Kikuči v prefektuře Kumamoto bylo v roce 2005 spolu s dalšími třemi městečky sloučeno do jednoho města, které má nyní asi 70 530 obyvatel. Velkou změnu pro celou lokalitu znamenalo připojení na páteřní trať Kjúšú šinkansenu vedoucí z Fukuoky do Kagošimy, která výrazně usnadnila a zrychlila spojení ostrova Kjúšú s Ósakou a Tokiem. Celá trať byla do plného provozu uvedena v roce 2011 a ve stejném roce byla na úplném okraji města otevřena i nová stanice rychlovlaků šinkansen Šin-Tamana. od Kumamota je Tamana po pobřeží vzdálená jen asi 5 km a ve vnitrozemí je od sebe odděluje řídce osídlená hornatá oblast Sannodake, na jejímž okraji, asi 3 km od stanice Šin-Tamana, se nachází park Momoda. Sportovně rekreační park Momoda se rozkládá na kopci za městem, nad řekou Kikuči a nabízí komplexní soubor nejrůznějších typů sportovišť a odpočinkových ploch. Vrcholu tohoto kopce pak vévodí velice expresivní betonová sochařsky pojatá struktura – stavba malého muzea s observatoří od Masaharu Takasakiho. Fantastické stavby – rakety, a to nejen od Takasakiho – jsou hojně rozšířené po celém ostrově Kjúšú. Inovativní architektonické struktury, které zde vznikají, bývají často dávány do souvislosti s celkovým duchem kultury ostrova. Kjúšú bylo v historii místem, přes které do Japonska přicházely nové zahraniční vlivy. ve 4. století to byla čínská a korejská kultura včetně buddhismu a znakového písma a v 16. století se přes přístavy Nagasaki a Kumamoto rozšířilo do Japonska křesťanství, palné zbraně či západní medicína. Jako vstupní brána a kontaktní bod Japonska s okolním světem tento region přijímal, absorboval a smíchal množství různorodých informací a materiálů do komplexní kultury kultivující velkoryse liberální duchovní klima. V tomto prostředí tedy vznikla fascinující stavba observatoře, o níž autor na svých stránkách píše:

„Jsou dána tři místa – ,Ground place‘ (místo na zemi) pro komunikaci lidí, ,cloud place‘ (místo v mracích) pro setkání s přírodním prostředím a ,Star place‘ (místo hvězd) na vrcholu stavby pro sledování nebe; v jejich centru je ,Zero cosmology‘ symbolizující kosmos. vytvořil jsem tyto formy ,Lotosových květů‘, které jsou znamením štěstí, a tří ,Šípů‘, což znamená rozvoj území jako environmentalizovaného živého těla architektury.“

V čele stavby je betonový box na sloupech, v němž je umístěno kosmické vejce, tvořící jádro, obepnuté opět betonovým ramenem připomínajícím uchycení glóbusu. Zezadu k boxu přiléhají ve dvou patrech vyhlídkové terasy ostře řezaných tvarů, přístupné schodištěm i rampou.
Z první terasy se vstupovalo do dnes již prázdných drobných prostor muzea, zabírajících jednu čtvrtinu podlažní plochy boxu a do samotného prostoru kosmického vejce. Tento magický prostor je přístupný skrz malý kruhový otvor, velikostí připomínající vstup do čajového domku. Sféroid je v polovině předělen podlahou s osmi malými zasklenými kruhovými otvory a osmiúhelníkem vyznačujícím geometrický střed tělesa. V tomto bodě pak prostor nabízí působivý akustický efekt zesílení a koncentrace vibrací.
Spodní polovina sféroidu je prázdná a lze do ní ze země nahlédnout kruhovým otvorem na spodním pólu tělesa. Přesně pod tímto otvorem vystupuje z dlažby vrcholek skály a propojuje symbolicky kosmos se Zemí. Stejně tak ho propojuje i s nebem, kam se sféroid otevírá zaskleným kruhovým otvorem ve svém horním pólu. k vrchní části tělesa vede druhá terasa skýtající nádherný pohled na město, řeku, přístav a okolní kopce a také vhodná k pozorování hvězd. Takasakiho stavba nabízí skutečně mystický zážitek – pobyt v kosmickém vejci, v jakémsi zesilovači kosmických vibrací, se dá přirovnat k návštěvě svatyně. Je to místo stvořené k rozjímání člověka o jeho místě v univerzu, místo, kde se zastaví čas a jedinec vstupuje do jednoty s vesmírem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od monobito architecture