Městská odborná škola pro ženská povolání Charlotty G. Masarykové

Městská odborná škola pro ženská povolání Charlotty G. Masarykové
Adresa: Merhautova 15, Černá Pole, Brno, Česká republika
Realizace:1936-1938


Město Brno vystavělo již roku 1931 vzorný ústav pro vzdělání učitelek škol pro ženská povolání. Vybudováním nové odborné školy na Merhautově rozmnožilo pak dále své zásluhy o  školství v Brně. Stavbou škol stojí Brno na prvním místě i  když to znamená pro město nesmírná finanční zatížení, jež jsou patrna z rozpočtů. Nejnákladnějšími ze všech typů škol jsou právě odborné školy pro ženská povolání. Vyučuje se tu kromě literních předmětů také vaření, šití prádla, šití šatu atd. To vyžaduje zvláštních  místností a rozmanitých zařízení, jež  zvyšují   podstatně   náklad,   potřebný  na zřízení školy.
U škol obecných se počítá pouze 10% stavebního nákladu na vnitřní vybavení, u škol měšťanských 15%, ale u odborných škol pro ženská povolání to činí plných 25%. S architektonického hlediska naskýtají se v koncepci těchto budov zcela nové disposiční možnosti, neboť kromě obvyklého typu školy řeší se tu ještě otázka složitých školních kuchyní a jídelen, učeben s pracovnami, prádelen, žehlíren a sušáren. Přesto není po stránce stavební i pedagogické ani zdaleka vývoj tohoto typu škol ještě dokončen. Dá se v mnohém rozšiřovati a doplňovati. U školy na Merhautově bude to pozdější přičlenění a zapojení mateřské školky docelého dosavadního školního organismu, čímž se vzdělání žaček doplní ještě o výchovu dětí.
Pokud jde o vlastni stavbu na Merhautově, čerpal projektant budovy, Josef Polášek, hlavně ze svých zkušeností na stavbě ,,Vesny" a jiných škol. Po praktické stránce je v nové budově velká řada jednotlivostí zdokonalena. U srovnání s „Vesnou" je to však typ racionálnější, což je dáno jednak polohou stavebního místa, jednak úspornějším programem, odpovídajícím účelům budovy. O dokonalé technické provedení stavby měl péči stavitel Florian Kuba z městského stavebního úřadu v Brně,
Školu navštěvuje asi 350 dívek. Jedna třída je určena nejvýše pro 30 žákyň. Každá učebna je kombinována s pracovnou pro stříhání, žehlení a zkoušení, s prostorem podél okna, vyhrazeným pro šicí stroje. V těchto učebnách se vyučuje předmětům literním a šití. Pro vaření a praní jsou samostatná oddělení. Aby se mohla vystřídati všechna kuchyňská oddělení, jsou zřízeny dvě kuchyně, v nichž se učí vždy jen polovice třídy vaření. Vlastní vaření jest umístěno v řadě kuchyňských boxů, V každém pracují zpravidla dvě až tři dívky. Kuchyním sousedí umyvárna s jídelnou. Uprostřed obou je společná místnost pro přespolní žákyně. Oddělení pro praní pozůstává z prádelny, žehlírny, sušárny pro umělé sušení prádla a teras pro sušení na slunci. Vše je vybaveno zařízeními strojními i ručními. Celkem má škola 14 učeben, tělocvičnu, řešenou též jako shromaždiště žákyň, kuchyně, prádelny, posluchárnu fysiky s laboratoří, knihovnu, sborovnu a ředitelnu. Šatny jsou centrální.
Celkový náklad na stavbu i se zařízením činil čtyři a čtvrt milionu K.

0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Josef Polášek