Mestská knižnica Terrassa

Mestská knižnica Terrassa
Homogénnu zástavbu štvrtého najľudnatejšieho katalánskeho mesta Terrassa narúša tepna líniového parku Parc de Vallparadis, na ktorého východnej hrane sa nachádza mestská knižnica tretieho mestského obvodu.

Hmota knižničnej budovy vytvára urbanistickú hranicu medzi vyčleneným parkom, zástavbou mesta a zároveň vytvára akcent pešej lávke, ktorá priečne križuje park. Aj keď kapacitné potreby samostatnej knižnice si vyžadovali len jednopodlažnú budovu, architekti navrhli časť budovy  ako dvojpodlažnú hmotu, ktorej jedno podlažie navrhli zapustené. Jej hmotová dominancia nad konkávne prehĺbeným parkom vytvára postupnú hmotovú gradáciu medzi zelenou plochou parku a husto zastavanou urbánnou štruktúrou mesta. Čiastočne vysunutá a zároveň zapustená hmota knižnice pod úrovňou ulice vytvára nárazníkovú plochu a terasu nad parkom. Na prízemí sa nachádzajú najvyžadovanejšie priestory vstupnej haly, recepcie, viacúčelovej miestnosti a oddelenia čitárne. Na zapustenom prízemí sa nachádzajú priestory pre aktivity deti, mládeže a administratívne oddelenie knižnice. Vertikálne prepojenie je zabezpečené jednoramenným schodiskom, ktoré je presvetlené horizontálnym oknom v nadstavenej časti. Skeletová konštrukcia budovy je obalená stmeľujúcim tehlovým obalom s bielou glazovanou povrchovou úpravou, ktorej sterilita je narušená polo transparentnou akcentáciou šachovnicového vzoru v obdĺžnikových formách na nárožiach a bočnými žiabrovými oknami v priečelnej fasáde knižnice. Hmota zapusteného podlažia má priznaný betónový finálny povrch a dominuje jej celosklenené priečelie s vertikálnymi slnečnými lamelami.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ravetllat Ribas Arquitectes