Městská knihovna Manuel Altolaguirre

Biblioteca Pública Manuel Altolaguirre

Městská knihovna Manuel Altolaguirre
Spoluautor:Jacobo Domínguez Ojea, Joaquin Ortiz de Villajos
Adresa: Calle Calatrava 6, Málaga, Španělsko
Investor:Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga
Realizace:4.2008


Vědomost není v knihách... ta spočívá v aktu jejich čtení...
„Člověk si vezme knihu a vykročí k osvícení, zde začíná příběh knihovny.“
Čtení poblíž stromu, mezi nimi, o nich...

Při řešení projektu jsme spoléhali na přírodu, aby nám odpověděla na odlišné potřeby a současně nabídla přítomnost stromů, vedle nichž by bylo možné číst a dalo se od nich přiučit...


Potřebovali jsme uprostřed drsné městské krajiny nabídnout přírodní zelenou oázu. Uživateli se tu stávají ti, kdo jsou uvnitř budovy, ale i občané, kteří jen prochází venkovním parkem. Z důvodu ochrany veřejného prostoru je budova navržena ve dvou úrovních. První podzemní úroveň má výhled do svahu a druhá je obrácena k ulici Lucientes.


Spodní podlaží je na severní straně propojenou rampou zvolna procházející parkem. Na druhou jižní stranu vedou schody přímo na ulici. Tento komunikační prvek zároveň odděluje vstupy do knihovny (s výhledem do zeleně) a vstup do výstavní síně se stupňovitý hledištěm. Objekt neslouží pouze jako knihovna, ale nabízí minimálně dvě další samostatné funkce: výstavní sál a auditorium s kapacitou až 80 osob.


Okna knihovny jsou orientována na sever, aby bylo dosaženo co nejrovnoměrnější osvětlení. Vstup s recepcí je ve spodní úrovni, kde se nachází zóna pro odpočinkové čtení časopisů a diskuzní místo. Administrativní část je směřována do ulice Lucientes. V zadní části izolované malým nádvořím se nachází dětský koutek, který je tak nejvíce chráněnou částí knihovny.


Studijní sál v horním podlaží má výšku čtyři metry. Horní úroveň je rozdělena do tří oblastí, přičemž každá z nichž má jinou atmosféru: od obecné studovny, k tmavší a intimnější studovně po hlasitou audiovizuální zónu. Všechny tyto části jsou vzájemně propojeny a všude nabízí malé čtenářské koutky.


Technické zázemí s archivem je situováno k jižní fasádě. Prostřednictvím malého nákladního výtahu je propojen s recepcí ve spodním patře a urychluje tak půjčovné služby. Jižní fasáda, která odráží vnitřní funkční využití, je rozdělena do tří částí a představuje bílé plátno obrácené směrem ke slunci a vznášející se nad ulicí.
Castroferro Arquitectos
0 komentářů
přidat komentář