Matsumoto Performing Arts Centre

Matsumoto Performing Arts Centre
Autor: Toyo Ito
Adresa: 3-10-1 Fukashi, Matsumoto, Japonsko
Projekt:2001
Realizace:2002 - 07/2004
Užitná plocha:17674 m2
Zastavěná plocha:7080 m2
Plocha pozemku:8996 m2


Pozemek leží v centru na místě bývalé městské haly asi 800 metrů od hlavního vlakového nádraží. Úkolem bylo vytvořit co nejkvalitnější poslechový sál pro 1800 diváků, v kterém by se mohla konat divadelní představení, opery a slavnostní události jako třeba ‘Saito Memorial Festival’ konající se v Matsumotu každé léto. Malý sál s 240 sedadly je svým vlídným měřítkem zamýšlen ke každodennímu užívání místními občany. Vedle těchto dvou hlavních sálů klient také požadoval hudební místnosti a zkušebny.
Závažnou otázkou bylo, jak vtěsnat všechny tyto prvky do velmi nepravidelného pozemku, který byl podlouhlý ve tvaru lahve od vína se severojižní orientací delší strany. S ohledem na složité podmínky (úzká parcela a respektování stávajících komunikací) se koncertní hala nedala umístit jinam než jih pozemku. Jeviště by se tak ocitlo v zástavbě rodinných domků na opačné straně pozemku než bude vstup z hlavní ulice. Všemu by ještě přitížil fakt, že kvůli pohodlnému zásobování by bylo zapotřebí rozšířit jižní komunikaci a vykácet všechny vzrostlé stromy. Po zvážení všech možných variant jsme se rozhodli otočit celý sál a umístit jeviště doprostřed pozemku. Jižní stranu tvoří hlediště, které obklopuje foyer, a nevzniká tak žádná zadní nedůležitá strana domu. Posunutím zásobovací zóny pro jeviště do středu pozemku byly navíc ušetřeny všechny stávající stromy.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Toyo Ito